Hloubkové odvodnění

V územích s mělkou hladinou podzemní vody je třeba před výstavbou území odvodnit, neboť pod vodou stavět neumíme. Kromě klasických drenáží nám ke snížení hladiny podzemní vody poslouží čerpání vody ze studní, které našimi soupravami v předstihu vyvrtáme. K vysušení zamokřených území užijeme moderních zavrtávaných nebo vtlačených geodrénů, jimiž se urychlí konsolidace zemin a tím podaří jejich zpevnění. K odvodnění svahu, ohroženého nebo postiženého sesouváním, užijeme subhorizontálních vrtů, kterými se stáhne podzemní voda z okolí potenciálních smykových ploch.

Odvodňovací práce navrhneme podle výsledků hydrogeologického průzkumu. Při jejich návrhu postupujeme podle zákonných předpisů o hospodaření s podzemní vodou. Proces odvodňování monitorujeme, elektronicky sledujeme stav hladin a průtokové množství a vyhodnocujeme účinnost užitých opatření.

Aplikované technologie:

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most
Provedení plomby pro utěsnění oblasti v okolí stávajících kanalizací a odvodňovacích vrtů
Trysková injektáž Soilcrete, Horizontální odvodňovací vrty Lesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace Praha 9
Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně
Sanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra
Pilotová stěna, Horizontální odvodňovací vrty Carrefour ČR s.r.o. Brno Soubor
Rybník Čimice
Utěsnění kanalizačního koridoru
Nízkotlaká injektáž Lesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace Čimice
Obchvat Sudoměřic
Urychlení konsolidace podloží násypu vertikálními geodrény
Vertikální geodrény D.I.S., spol. s r.o. Sudoměřice