Hloubkové zlepšování základové půdy

Ne vždy poskytují geologické poměry pro založení stavby příznivé podmínky. Málo únosná půda se dá technologiemi zlepšování zemin upravit v libovolně velkém rozsahu. Tyto metody vedou k urychlení konsolidace, tím k zlepšení mechanicko-deformačních vlastností zemin, ale i ke snížení propustnosti zejména hrubozrnných zemin. Zeminy v hloubce umíme zhutňovat různými způsoby, můžeme do nich vmíchávat a zahutňovat materiály únosnější, nebo je dokážeme v hloubkách promíchávat a přidávat do nich zpevňovací prostředky, například cement, dokážeme tak přeměnit málo únosné zeminy na materiál podobný betonu.

Moderní technologie slouží k předkonsolidaci zemin, jejich vyztužování moderními prvky, např. pro těleso železničního spodku nebo násypy silnic, dále ke stabilizaci zemin, skládek a navážek, nebo k vylepšení podloží pod deformujícími se objekty.

K tomu všemu užívá KELLER složitých mechanizmů, sofistikovaných elektronických zařízení a osvědčených postupů k optimalizaci výsledného účinku.

Aplikované technologie:

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Dálnice D47, Ostrava, Rudná – Hrušov I
Založení násypového tělesa
Štěrkové pilíře ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. Ostrava
Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín
Urychlení konsolidace neúnosného podloží pod vysokými násypy
Štěrkové pilíře EUROVIA CS, a.s.; STRABAG a.s.; IMOS Brno, a.s. Tlumačov Soubor
Letní koupaliště Hradec Králové
Vylepšení podloží, snížení propustnosti podloží a založení budovy
Zhutňování nesoudržných zemin, Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Červenka
Zlepšení stávajícího železničního násypu
Štěrkové pilíře TOMI - REMONT a.s. Červenka
Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa
Zlepšení podloží násypu a zhotovení konsolidačních štěrkopískových pilířů pro urychlení konsolidace
Štěrkové pilíře, Konsolidační pilíře Skanska CZ, a.s. Kojetín
Obchodní centrum Orlová
Urychlení konsolidace a zpevnění podloží násypu
Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty Skanska a.s. Orlová
Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín
Zpevnění podloží stávající a nově překládané železniční tratě
Štěrkové pilíře OHL ŽS, a.s. Český Těšín
Výstavba administrativní budovy KP VZP ČR
Vylepšení podloží s cílem zlepšení deformačních charakteristik podloží
Zhutňování nesoudržných zemin GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové