Opěrné konstrukce

Stavbou bychom mohli ohrozit stabilitu okolního přírodního prostředí, natož pak poblíž existujících objektů. Mohli bychom porušit rovnovážný stav sousedního území, které by se mohlo dostat do pohybu sedáním nebo sesouváním. V jednoduchých případech se stabilita stěn výkopu při jeho hloubení zajišťuje klasickými opěrnými konstrukcemi – opěrná, zárubní zeď, monolitická, prefabrikovaná, tížná (gravitační) zeď, úhlová zeď, gabionová zeď, případně mostní opěra.

V nepříznivých geologických poměrech se k založení opěrné konstrukce užívá metod speciálního zakládání. Ve složitých případech se musí opěrná stěna vybudovat v předstihu před hloubením výkopu. Podle místních poměrů se pro zřízení opěrných konstrukcí volí různé technologie speciálního zakládání, s kterými má KELLER dlouholeté zkušenosti.

Aplikované technologie:

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Opěrná zeď Žamberk
Založení nové opěrné zdi v rámci sanace svahu
Mikropiloty Stavby silnic a železnic a.s. Žamberk
Opěrná zeď na silnici II/160
Založení kotvené opěrné zdi
Pilotová stěna, Kotvy EUROVIA CS, a.s. Větřní
Chrastava, obnova vodního toku Jeřice
Sanace nábřežní zdi
Mikrozáporová stěna, Hřebíkování, Kotvy OHL ŽS, a.s. Chrastava
Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov 
Dočasné zajištění stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy MIROS dopravní stavby a.s. Svojanov