Podzemní stavby

Horninové prostředí neposkytuje vždy příznivé podmínky pro budování podzemních prostor. Horniny se ne vždy udrží v čelbě nebo ve stropě štoly, klasické pažení postup prací ztěžuje a zpomaluje. Vyražením podzemního prostoru je ohrožena stabilita nadloží, poddolováním se deformuje povrch území a objekty na něm. Těžení často znepříjemňují přítoky podzemní vody do díla.

Při pracích hornickým způsobem se dnes pro snížení rizika závalu nebo průvalu horninové prostředí v předstihu upravuje metodami speciálního zakládání. Zajišťuje se jimi zabezpečení výrubu, ochrana čelby, stabilizace stěn tunelu, a tím omezení vlivu na zástavbu, ochrana nadzemních objektů a redukce poklesové kotliny vzniklé poddolováním, omezí se přítoky vody do díla. Zlepšené horninové prostředí umožní spolupůsobení masivu s dočasným i trvalým vystrojením a tím jeho zeštíhlení a zlevnění. Usnadní se a urychlí ražení štol, hloubení různých jam, jímek nebo startovacích šachet. V bohaté nabídce technologií firmy KELLER k tomu slouží těsnicí a vyztužovací injektáže, „ochranné deštníky“ z mikropilot nebo tryskové injektáže, kotvení, odvodňovací vrty, všechny technologie pažících stěn aj.

Aplikované technologie:

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Silnice I/42, VMO, Dobrovského B
Zajištění stávajících budov při ražbě tunelu
Trysková injektáž Soilcrete Zakládání staveb a.s. Brno
Oprava trasy C kolektoru Václavské náměstí
Zajištění nadloží kolektoru
Trysková injektáž Soilcrete Zakládání staveb a.s. Praha 1
Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh – Starobrněnská
Zabezpečení objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty ŽS Brno a.s. Brno
Kolektor Centrum I.A – trasa Vodičkova
Zajištění stávající zástavby podél tunelové trasy kolektoru
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty Sdružení Kolektor Vodičkova Praha 1 Soubor
Barrandovský sběrač
Provedení mikropilot nad klenbou štoly z jámy pro spojnou komoru k zajištění bezproblémového provozu na ulici a omezení poklesu terénu
Mikropiloty MESI POHL cz, a.s. Praha 5