Podzemní těsnicí konstrukce

Při výstavbě přehradních nádrží, jejich rekonstrukcích nebo při výstavbě protipovodňových opatření je nutné zabránit průniku podzemní vody nebo odtoku vody z části horninového prostředí, taktéž je často vyžadováno prodloužení průsakové čáry. K tomuto účelu se využívají technologie speciálního zakládání – podzemní těsnící stěny.

Podzemní těsnící stěny se rovněž využívají při hloubení stavebních jam pod hladinou podzemní vody. K zabránění, nebo aspoň omezení přítoku vody do výkopu slouží těsnicí stěna v bocích jámy (zároveň slouží jako pažící stěna), někdy je nutné i těsnění dna stavební jámy.

Ke slovu tak přicházejí injektáže a další metody speciálního zakládání staveb, sloužící k těsnění proti vodě, jako např. trysková injektáž, Deep Soil Mixing, hloubkové vibrační technologie, štětovnice, převrtávané piloty, podzemní stěny a další.

Podle geologických poměrů dokážeme zvolit vhodnou metodu prevence či sanace rizik nežádoucích přítoků nebo úniků podzemní vody. Volbou správné technologie dojde k optimalizaci rychlosti provádění a finanční náročnosti.

Aplikované technologie:

Injektáže Injektáže

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí
Těsnění hráze
Deep Soil Mixing Skanska a.s. Ostrava
Odstavné nádraží Brno
Těsnící clona stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete Skanska CZ, a.s. Brno
Protipovoďňová ochrana města Beroun
Podzemní těsnící stěna jako součást protipovodňového opatření v Berouně
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Sdružení HABAU CZ, s.r.o. a NAVIMOR-INVEST S.A. Beroun
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové
Hráz v Olomouci-Černovíru
Tenkostěnná těsnící stěna v protipovodňové hrázi
Vibrovaná těsnicí stěna Skanska DS a.s. Olomouc
D47, stavba 47091/2 – Bohumín
Těsnící clona v inundační hrázi dálnice
Vibrovaná těsnící stěna, Trysková injektáž Soilcrete Pražské silniční a vodohospodářské stavby,a.s. Bohumín