Podzemní těsnicí konstrukce

Při výstavbě přehradních nádrží, jejich rekonstrukcích nebo při výstavbě protipovodňových opatření je nutné zabránit průniku podzemní vody nebo odtoku vody z části horninového prostředí, taktéž je často vyžadováno prodloužení průsakové čáry. K tomuto účelu se využívají technologie speciálního zakládání – podzemní těsnící stěny.

Podzemní těsnící stěny se rovněž využívají při hloubení stavebních jam pod hladinou podzemní vody. K zabránění, nebo aspoň omezení přítoku vody do výkopu slouží těsnicí stěna v bocích jámy (zároveň slouží jako pažící stěna), někdy je nutné i těsnění dna stavební jámy.

Ke slovu tak přicházejí injektáže a další metody speciálního zakládání staveb, sloužící k těsnění proti vodě, jako např. trysková injektáž, Deep Soil Mixing, hloubkové vibrační technologie, štětovnice, převrtávané piloty, podzemní stěny a další.

Podle geologických poměrů dokážeme zvolit vhodnou metodu prevence či sanace rizik nežádoucích přítoků nebo úniků podzemní vody. Volbou správné technologie dojde k optimalizaci rychlosti provádění a finanční náročnosti.

Aplikované technologie:

Injektáže Injektáže

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí
Těsnění hráze
Deep Soil Mixing Skanska a.s. Ostrava
Hráz v Olomouci-Černovíru
Tenkostěnná těsnící stěna v protipovodňové hrázi
Vibrovaná těsnicí stěna Skanska DS a.s. Olomouc
Odstavné nádraží Brno
Těsnící clona stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete Skanska CZ, a.s. Brno
D47, stavba 47091/2 – Bohumín
Těsnící clona v inundační hrázi dálnice
Vibrovaná těsnící stěna, Trysková injektáž Soilcrete Pražské silniční a vodohospodářské stavby,a.s. Bohumín
Protipovoďňová ochrana města Beroun
Podzemní těsnící stěna jako součást protipovodňového opatření v Berouně
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Sdružení HABAU CZ, s.r.o. a NAVIMOR-INVEST S.A. Beroun
Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Zajištění stavební jámy , založení objektu
Hloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž Metrostav, a.s. Hradec Králové