Projekční a poradenská činnost

Speciální zakládání staveb je obor, který vyžaduje maximálně těsnou spolupráci mezi realizací a projekční činností. Protože při stavebních pracích v přírodním (horninovém) prostředí je třeba okamžitě řešit rozličné geotechnické problémy, disponuje společnost dostatečným počtem fundovaných, zkušených projektantů, autorizovaných inženýrů, kteří navíc spolupracují s akademickými platformami. Není proto problémem zhotovit projektovou dokumentaci nebo vypracovat posouzení jakékoliv úlohy speciálního zakládání staveb. Samozřejmostí je konzultační činnost pro obchodní partnery, investory nebo projekční kanceláře. Snahou je navrhovat optimální a bezpečná řešení.

Projekční oddělení využívá speciální i oborové softwarové podpory a to jak ryze české výroby, tak i vlastních koncernových (nadnárodních) produktů a know how. Velkou výhodou zaměstnanců v profesní rovině je zázemí vědeckovýzkumného týmu mezinárodního koncernu KELLER, který využívá informací a zkušeností ze všech poboček světa

Aplikované technologie:

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Hřebíkování Hřebíkování

Injektáže Injektáže

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Pažicí stěny Pažicí stěny

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Obchodní centrum Orlová
Urychlení konsolidace a zpevnění podloží násypu
Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty Skanska a.s. Orlová
Nádrž na ropu Klobouky
Zpevnění podloží a vyrovnání rozdílů poklesů nádrže pomocí metody kompenzačních injektáží Soilfrac®
Kompenzační injektáž Soilfrac MND Stavotrans, a.s. Klobouky u Brna
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
Bytový dům Žebětín
Založení objektu bytového domu
Velkoprůměrové piloty Zamazal ml. & spol.,s.r.o., Brno Brno
Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.
Zajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy PPF Majetková Praha 1
Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně
Sanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra
Pilotová stěna, Horizontální odvodňovací vrty Carrefour ČR s.r.o. Brno Soubor