Sanace sesuvů

V našich přírodních poměrech se často setkáváme se sesuvy, kdy se poruší stabilita svahu, který se dostává do pohybu, čímž někdy vznikne i rozsáhlé sesuvné území. Nastalá deformace svahu působí škody na stavebních objektech, nejčastěji liniových dopravních konstrukcích nebo občanské vybavenosti. K prevenci vzniku sesuvů a zajištění svahu slouží řada opatření pomocí metod speciálního zakládání. Nejčastější příčinou vzniku sesuvu je voda. Snažíme se tedy o odvodnění nejen povrchových, ale i podzemních vod. Slouží k tomu snížení hladiny studněmi, z nichž se voda odvádí drenážemi, odvodňovacími vrty, zejména subhorizontálními. Svahy v zeminách se zajištují jejich hřebíkováním, kotvením, ochranou stříkaným betonem, ale i všemi technologiemi pažících a opěrných stěn.

Proti tlaku sesouvajících se hmot se budují stěny z velkoprůměrových pilot, kotvených do podloží, stejně tak i ze štěrkových pilířů, sloupů tryskové injektáže nebo Deep Soil Mixing. Ve skalních svazích se preventivně užije zakrytí sítěmi a přestříkání betonem, mikropilotami, nejčastěji se skalní stěny zajišťují kotvením.

Aplikované technologie:

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Silnice II-432, sesuv Cetechovice
Zajištění sesuvu u komunikace
Velkoprůměrové piloty Porr a.s. Cetechovice
Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně
Sanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra
Pilotová stěna, Horizontální odvodňovací vrty Carrefour ČR s.r.o. Brno Soubor