Sanace základových konstrukcí

Poruchy stavebních konstrukcí, rekonstrukce objektů, nástavba budovy nebo její přístavba, stejně tak jako sanace historických objektů vyvolá často potřebu sanace základů, ale i zlepšení základových poměru objektu. Pro tyto složité geotechnické problémy má KELLER k dispozici metody speciálního zakládání staveb. Řeší se jimi i omezení nebo aspoň redukce sedání starších objektů, ale např. i sanace opěry mostu nebo věžových konstrukcí. Po detailním inženýrskogeologickém a stavebnětechnickém průzkumu se rozhodne o volbě nejvhodnějších opatření, pro něž KELLER zpracuje projekt a zajistí realizaci.

Pro podchycení objektu se užívá zejména trysková injektáž SOILCRETE®, mikropiloty nebo injektáž pod základy, což lze realizovat i z malých sklepních prostorů. Injektováním podloží metodou SOILFRAC® se dosáhne vyrovnání (zvedání) objektu do rovnovážného stavu. K řízení a kontrole těchto náročných geotechnických opatření slouží složitá, zkušenostmi ověřená elektronická aparatura.

Aplikované technologie:

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Injektáže Injektáže

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce objektu Česká 6
Zajištění stavební jámy, založení objektu a sanace základových konstrukcí
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Mikropiloty Komfort, a.s. Brno
Wonkův most, Pardubice
Vylepšení základových poměrů pod pilíři a opěrami stávajícího silničního mostu
Nízkotlaká injektáž Eurovia a.s. Pardubice
Nádrž na ropu Klobouky
Zpevnění podloží a vyrovnání rozdílů poklesů nádrže pomocí metody kompenzačních injektáží Soilfrac®
Kompenzační injektáž Soilfrac MND Stavotrans, a.s. Klobouky u Brna
Stabilizace základových konstrukcí – bytový dům Mozolky 54
Stabilizace základových konstrukcí domu
Trysková injektáž Soilcrete Společenství vlastníků Brno, Mozolky 54, č.p. 2569 Brno
Přední mlýn – Mlýnská 6, stavební úpravy objektu
Vylepšení podloží pod novými základovými patkami a stávajícím obvodovým zdivem objektu
Trysková injektáž Soilcrete Auböck s.r.o. České Budějovice
Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích
Zesílení základů objektu a založení vestavku
Trysková injektáž Soilcrete Podzimek a synové s.r.o. Slavonice