Zajištění a pažení stavebních jam

Stavby se již zpravidla nezakládají na povrchu, ale v určité hloubce pod povrchem, tedy ve stavební jámě. Svahy jámy se musí po dobu stavby udržet v rovnováze.

Pro otevření svahů v přirozené sklonitosti zemin – pro svahované jámy – nebývá místo, a tak se musí jáma otevřít ve strmých, většinou svislých stěnách a užít konstrukce pažení jam. Pažení zajistí stabilitu stěn jámy tak, aby měla minimální vliv na okolní prostředí a výstavbu. Moderní technologie slouží nejen k zajištění stěn výkopu, ale i podchycení objektů v sousedství nebo omezení přítoku vody do jámy.

Dnes se stavební jámy paží konstrukcemi speciálního zakládání staveb, kterými se budoucí stěny jámy zajistí v předstihu před vytěžením jámy, v níž pak nemusí překážet žádné výztužné prvky.

Používá se např. stěna ze sloupů tryskové injektáže (podchytí sousední objekty a zajistí maximální využití stavebního pozemku), dále záporové pažení (tzv. berlínské metoda), štětová stěna, pilotová stěna, stěna z mikropilot, mikrozápor, stěna z promíchávané zeminy (Deep Soil Mixing – „DSM“), podzemní stěna betonová (tzv. milánská stěna), někdy postačí hřebíkování, aplikace stříkaného betonu. Pro volbu metody jsou rozhodujídí geologické poměry i staticko-konstrukční záměry.

Aplikované technologie:

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Pažicí stěny Pažicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
CARLA – Centrum podpory humanitních věd
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty Zlínstav a.s. Brno
Palladium Praha
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy Topgeo Brno, spol. s r.o. Praha 1
Na Příkopě 14
Zajištění stavební jámy, podchycení okolních objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Hřebíkování, Mikropiloty, Nízkotlaká injektáž NP Investments a.s. Praha 1
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.
Zajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy PPF Majetková Praha 1