Zajištění a pažení stavebních jam

Stavby se již zpravidla nezakládají na povrchu, ale v určité hloubce pod povrchem, tedy ve stavební jámě. Svahy jámy se musí po dobu stavby udržet v rovnováze.

Pro otevření svahů v přirozené sklonitosti zemin – pro svahované jámy – nebývá místo, a tak se musí jáma otevřít ve strmých, většinou svislých stěnách a užít konstrukce pažení jam. Pažení zajistí stabilitu stěn jámy tak, aby měla minimální vliv na okolní prostředí a výstavbu. Moderní technologie slouží nejen k zajištění stěn výkopu, ale i podchycení objektů v sousedství nebo omezení přítoku vody do jámy.

Dnes se stavební jámy paží konstrukcemi speciálního zakládání staveb, kterými se budoucí stěny jámy zajistí v předstihu před vytěžením jámy, v níž pak nemusí překážet žádné výztužné prvky.

Používá se např. stěna ze sloupů tryskové injektáže (podchytí sousední objekty a zajistí maximální využití stavebního pozemku), dále záporové pažení (tzv. berlínské metoda), štětová stěna, pilotová stěna, stěna z mikropilot, mikrozápor, stěna z promíchávané zeminy (Deep Soil Mixing – „DSM“), podzemní stěna betonová (tzv. milánská stěna), někdy postačí hřebíkování, aplikace stříkaného betonu. Pro volbu metody jsou rozhodujídí geologické poměry i staticko-konstrukční záměry.

Aplikované technologie:

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Pažicí stěny Pažicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.
Zajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy PPF Majetková Praha 1
Palladium Praha
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy Topgeo Brno, spol. s r.o. Praha 1
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
CARLA – Centrum podpory humanitních věd
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty Zlínstav a.s. Brno
Na Příkopě 14
Zajištění stavební jámy, podchycení okolních objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Hřebíkování, Mikropiloty, Nízkotlaká injektáž NP Investments a.s. Praha 1