Založení stavby

Jako strom roste ze země a pevně se opírá o kořeny, tak stavba stojí na zemi a spočívá na základech. Stejně jako kořeny pro stromy, zajišťují základy pro stavbu spolehlivost, stabilitu a bezpečnost. Postaráme se o to, aby tato kritéria platila i pro Vaši stavbu, a zároveň aby založení splnilo kritérium hospodárnosti i Vaše termínové nároky.

Základy zprostředkovávají interakci stavby s horninovým prostředím – základovou půdou. Přírodnímu prostředí se založení přizpůsobí tak, aby jeho vlastnosti nejen respektovalo, ale navíc je využilo ke spolupůsobení, čímž se mohou snížit náklady na stavbu.

Pro všechny geologické poměry, jednoduché, složité, ale třeba i na poddolovaném, sesuvném území či na území s vysokou hladinou podzemní vody, disponujeme širokou škálou technologií speciálního zakládání pro hlubinné založení stavby, jako např. hloubkové vibrační zhutňování, vrtané piloty a řadou jiných.
Moderními metodami dokážeme minimalizovat případná rizika při zakládání, zlepšit vlastnosti základové půdy nebo přenést zatížení od stavby do prostředí příznivějších vlastností.
Po provedení podrobného průzkumu doporučíme pro zjištěné geologické poměry nejvhodnější postup pro založení stavby, pro který připravíme projekt, abychom jej pak zrealizovali.

Aplikované technologie:

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Skladová hala TESCOMA WORLD – III.etapa
Založení haly, piloty pod podlahou, zajištění stavební jámy
CFA, Štětovnicová stěna, Mikropiloty, Kotvy Zlínstav a.s. Zlín
Administrativní centrum TITANIUM
Založení objektu
Deep Soil Mixing Průmyslové stavitelství Brno, a.s. Brno
IVG Evropská 11
Založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Strabag a.s. Praha 6
Obchodní centrum Orlová
Urychlení konsolidace a zpevnění podloží násypu
Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty Skanska a.s. Orlová
BRNO Business Park
Založení objektů
Betonové pilíře PSJ BRNO, s.r.o. Brno Soubor