Životní prostředí

Metody speciálního zakládání se uplatňují i jako ekologická opatření pro ochranu životního prostředí k těsnění proti kontaminaci, kde je třeba uzavřít část horninového prostředí proti průniku nebezpečných látek v okolí chemických provozů v průmyslu, úložišť nebezpečného materiálu (nádrží, deponií, odkališť), ale i skládek, aby se zamezil průnik např. toxických látek. Kontaminované území dokážeme uzavřít podzemní těsnicí clonou, aby se tak zajistila ochrana podzemních vod. Naše technologie slouží k sanaci skládek, moderními metodami dokážeme stabilizovat horninové prostředí i v nepřístupných místech pod budovami, a tím umožnit jejich dekontaminaci, zneškodnit je na místě injektáží speciálními látkami a nebo je trvale uzavřít.

Ke snížení rizika šíření kontaminace v horninovém prostředí se přispěje i různými způsoby zhutňování zemin, čímž se sníží jejich průchodnost jak kapalinám, tak i plynům či se získá další volný prostor pro ukládání odpadu. Veškeré postupy a jejich účinnost se pak dlouhodobě sledují moderními metodami monitorování.

Aplikované technologie:

Injektáže Injektáže

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Spolchemie Ústí nad Labem
Těsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu
Trysková injektáž Soilcrete Šamonil, s.r.o. Ústí nad Labem
Záchytný drén Hůrka
Ochrana podzemních vod
Trysková injektáž Soilcrete TALPA-RPF, s.r.o. Ostrava
Odstranění starých ekologických zátěží v a.s. Chemopetrol Litvínov
Zajištění sanačních výkopů
Štětovnicová stěna, Kotvy Klement a.s. Litvínov
Skládka Dolní Lipka
Solidifikace skládky kontaminované průmyslového odpadu
Deep Soil Mixing Bauset a.s. Dolní Lipka
Colorlak Staré Město
Zajištění stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy GKR Transport s.r.o. Staré město u Uherského Hradiště