Životní prostředí

Metody speciálního zakládání se uplatňují i jako ekologická opatření pro ochranu životního prostředí k těsnění proti kontaminaci, kde je třeba uzavřít část horninového prostředí proti průniku nebezpečných látek v okolí chemických provozů v průmyslu, úložišť nebezpečného materiálu (nádrží, deponií, odkališť), ale i skládek, aby se zamezil průnik např. toxických látek. Kontaminované území dokážeme uzavřít podzemní těsnicí clonou, aby se tak zajistila ochrana podzemních vod. Naše technologie slouží k sanaci skládek, moderními metodami dokážeme stabilizovat horninové prostředí i v nepřístupných místech pod budovami, a tím umožnit jejich dekontaminaci, zneškodnit je na místě injektáží speciálními látkami a nebo je trvale uzavřít.

Ke snížení rizika šíření kontaminace v horninovém prostředí se přispěje i různými způsoby zhutňování zemin, čímž se sníží jejich průchodnost jak kapalinám, tak i plynům či se získá další volný prostor pro ukládání odpadu. Veškeré postupy a jejich účinnost se pak dlouhodobě sledují moderními metodami monitorování.

Aplikované technologie:

Injektáže Injektáže

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Reference

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Odstranění starých ekologických zátěží v a.s. Chemopetrol Litvínov
Zajištění sanačních výkopů
Štětovnicová stěna, Kotvy Klement a.s. Litvínov
Záchytný drén Hůrka
Ochrana podzemních vod
Trysková injektáž Soilcrete TALPA-RPF, s.r.o. Ostrava
Skládka Dolní Lipka
Solidifikace skládky kontaminované průmyslového odpadu
Deep Soil Mixing Bauset a.s. Dolní Lipka
Spolchemie Ústí nad Labem
Těsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu
Trysková injektáž Soilcrete Šamonil, s.r.o. Ústí nad Labem
Colorlak Staré Město
Zajištění stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy GKR Transport s.r.o. Staré město u Uherského Hradiště