Reference

Naše stavby jsou převážně na území České republiky, případně se účastníme projektů i v okolních zemích jako je Slovensko nebo Rakousko. Naši odborníci jsou také často přizváni k větším projektům Keller Group po celém světě. Podívejte se, co jsme realizovali, možná Vás i inspirujeme v přípravách Vašeho projektu.

2015

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Kanalizace a ČOV Hudlice
Zajištění stavební jámy
Mikrozáporové pažení, Kotvy ZEPRIS s.r.o. Hudlice
Výrobní, obchodní, vývojové a školící centrum
Založení objektu
Velkoprůměrové piloty PS Brno s.r.o Brno
CT Park Hradeck Králové
Založení objektu
CFA PMK Drill s.r.o. Hradec Králové
Vysokoregálový sklad Slušovice
Založení objektu
Velkoprůměrové piloty Polaštík realizace staveb s.r.o. Slušovice
PPO Pisárky Brno
Těsnící stěna proti podzemní vodě
Trysková injektáž Zakládání staveb a.s. Brno
Další reference

2014

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Záchytný drén Hůrka
Ochrana podzemních vod
Trysková injektáž Soilcrete TALPA-RPF, s.r.o. Ostrava
Administrativní budova Šaldova 12
Zajištění stavební jámy, podchycení stávající budovy, založení novostavby
Trysková injektáž Soilcrete, Mikrozáporová stěna, Kotvy Konsit, a.s. Praha 8
Národní centrum divadla a tance, Valtice
Pažení stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy PSJ, a.s. Valtice
COLOP Borovany
Založení skeletu nové výrobní a administrativní budovy
Velkoprůměrové piloty SWIETELSKY stavební s.r.o. Borovany
Modernizace trati Rokycany – Plzeň, zárubní zeď
Zajištění zářezového svahu při železniční trati
Hřebíkování Metrostav, a.s. Plzeň
Další reference

2013

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Skladová hala TESCOMA WORLD – III.etapa
Založení haly, piloty pod podlahou, zajištění stavební jámy
CFA, Štětovnicová stěna, Mikropiloty, Kotvy Zlínstav a.s. Zlín
IVG Evropská 11
Založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Strabag a.s. Praha 6
Spolchemie Ústí nad Labem
Těsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu
Trysková injektáž Soilcrete Šamonil, s.r.o. Ústí nad Labem
Objekt Smetanova 19
Zajištění stavební jámy, zajištění objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Záporova stěna, Pilotová stěna STAEG stavby, spol. s r.o. Brno
PREFA Zbůch u Plzně
Vylepšení podloží pod podlahou nového objektu
Štěrkové pilíře Petr Březina- APB Plzeň Zbůch u Plzně
Další reference

2012

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
CARLA – Centrum podpory humanitních věd
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty Zlínstav a.s. Brno
Rekonstrukce objektu Česká 6
Zajištění stavební jámy, založení objektu a sanace základových konstrukcí
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Mikropiloty Komfort, a.s. Brno
Protipovoďňová ochrana města Beroun
Podzemní těsnící stěna jako součást protipovodňového opatření v Berouně
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty Sdružení HABAU CZ, s.r.o. a NAVIMOR-INVEST S.A. Beroun
Obchodní centrum Orlová
Urychlení konsolidace a zpevnění podloží násypu
Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty Skanska a.s. Orlová
DEPO Třinec 70
Založení objektu
Velkoprůměrové piloty MORYS s.r.o. Třinec
Další reference

2011

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Novostavba bytového domu U Vojanky
Založení objektu a zajištění stavební jámy
Mikrozáporová stěna, Kotvy, Mikropiloty Konstruktiva Branko, a.s. Praha 5
Spolana Neratovice
Zhotovení těsnící stěny proti únikům chemických látek do okolí
Deep Soil Mixing EDS HOLDING, a.s. Neratovice
Polyfunkční dům ul. Moskevská
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Záporova stěna, Pilotová stěna Porr (Česko) a.s. Karlovy Vary
SONOcentrum Brno
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete SONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s. Brno
Metrans Nýřany
Založení jeřábové dráhy
Velkoprůměrové piloty BEDSERVIS s.r.o. Nýřany
Další reference

2010

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Stavba ISŠTE Sokolov
Založení novostavby
Trysková injektáž Soilcrete TOPGEO BRNO spol. s r.o. Sokolov
Rekonstrukce a dostavba areálu – Vršovický zámeček
Podchycení objektu, zajištění stavební jámy, výkop
Mikrozáporová stěna, Kotvy Sdružení Vršovický zámeček - Syner, s.r.o. a OHL ŽS a.s. Praha 10
Palác Křižík II
Zajištění stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Velkoprůměrové piloty, Mikropiloty, Záporová stěna VCES a.s. Praha 5
BD u Libeňského pivovaru
Zajištění stavební jámy a založení nového objektu
Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování PSJ a.s. Praha 8
Optimalizace trati státní hranice SR- Mosty u Jablunkova-Bystřice nad Olší
Zhotovení dočasných štětových stěn
Štětovnicová stěna OHL ŽS, a.s. Bystřice nad Olší
Další reference

2009

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín
Zpevnění podloží stávající a nově překládané železniční tratě
Štěrkové pilíře OHL ŽS, a.s. Český Těšín
Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín
Urychlení konsolidace neúnosného podloží pod vysokými násypy
Štěrkové pilíře EUROVIA CS, a.s.; STRABAG a.s.; IMOS Brno, a.s. Tlumačov Soubor
Optimalizace trati Planá u Mariánských lázní – Cheb
Sanace železničního spodku
Štěrkové pilíře EUROVIA CS, a.s. - závod Karlovy Vary Mariánské lázně Soubor
VMO Svitavská radiála
Urychlení konsolidace podloží násypu mimoúrovňové křižovatky
Štěrkové pilíře Skanska a.s. Brno
Letní koupaliště Hradec Králové
Vylepšení podloží, snížení propustnosti podloží a založení budovy
Zhutňování nesoudržných zemin, Štěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
Další reference

2008

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Víceúčelový objekt v proluce – ulice Orlí, Divadelní, Benešova
Zajištění stavební jámy, založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty, Kotvy MAGNUM City Center, s r.o. Brno
Stavební úpravy a dostavba objektu Truhlářská 16
Zajištění stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy Konstruktiva Konsit, a.s. Praha 1
Železniční most na trati Stříbro – Planá
Zajištění stěny jámy
Hřebíkování Merit Bau CZ a.s. Stříbro
Veterinární klinika Praha – Řepy
Založení objektu
Velkoprůměrové piloty Stav - Investa s.r.o. Praha 6
Vrt Uhřice 78,79
Založení vrtné věže
Velkoprůměrové piloty MND a.s. Uhřice
Další reference

2007

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Obytný soubor Karlín, Křižíkova
Zajištění stavební jámy, podzemní těsnící stěny
Trysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty, Kotvy CTR Group a.s. Praha 8 Soubor
Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa
Zlepšení podloží násypu a zhotovení konsolidačních štěrkopískových pilířů pro urychlení konsolidace
Štěrkové pilíře, Konsolidační pilíře Skanska CZ, a.s. Kojetín
Rezidence Prokopova
Zajištění stavební jámy, založení novostavby
Mikrozáporová stěna, Kotvy, Velkoprůměrové piloty Syner, s.r.o. Praha 3
Oprava trasy C kolektoru Václavské náměstí
Zajištění nadloží kolektoru
Trysková injektáž Soilcrete Zakládání staveb a.s. Praha 1
Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Červenka
Zlepšení stávajícího železničního násypu
Štěrkové pilíře TOMI - REMONT a.s. Červenka
Další reference

2006

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Silnice I/42, VMO, Dobrovského B
Zajištění stávajících budov při ražbě tunelu
Trysková injektáž Soilcrete Zakládání staveb a.s. Brno
Kabelový tunel Smíchov – jižní větev
Zajištění objektů povrchové zástavby
Trysková injektáž Soilcrete Zakládání staveb a.s. Praha 5 Soubor
Bytové domy Modřice
Založení bytových domů a domu pro seniory
Betonové pilíře MAHU CZ s.r.o Brno
FN Hradec Králové – EMERGENCY – klinika KARIM
Zajištění stavební jámy, zlepšení podloží, snížení propustnosti zeminy, založení objektu
Zhutňování nesoudržných zemin, Trysková injektáž Soilcrete, Štetovnicová stěna GEOSAN GROUP a.s. Hradec Králové
D47, stavba 47091/2 – Bohumín
Těsnící clona v inundační hrázi dálnice
Vibrovaná těsnící stěna, Trysková injektáž Soilcrete Pražské silniční a vodohospodářské stavby,a.s. Bohumín
Další reference

2005

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Palladium Praha
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy Topgeo Brno, spol. s r.o. Praha 1
Dálnice D8, Most přes ČD v Trmicích SO B 101.1
Úprava podloží mostu pro založení
Štěrkové pilíře Skanska DS a.s. Trmice
Wonkův most, Pardubice
Vylepšení základových poměrů pod pilíři a opěrami stávajícího silničního mostu
Nízkotlaká injektáž Eurovia a.s. Pardubice
Rekonstrukce a dostavba objektu Palác Křižík
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajících objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy FCC - První česká projekční a stavební, a.s. Praha 5
BRNO Business Park
Založení objektů
Betonové pilíře PSJ BRNO, s.r.o. Brno Soubor
Další reference

2004

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Hotel IBIS
Zajištění stavební jámy s využitím vyjímatelných kotev
Záporová stěna, Trysková injektáž, Vyjmutelné kotvy FCC - První česká projekční a stavební, a.s. Praha 1
Dálnice D47, Ostrava, Rudná – Hrušov III
Zlepšení podloží násypu štěrkovými vibrovanými pilíři
Štěrkové pilíře ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.; SSŽ a.s. Ostrava
MAGNUM Brno
Zajištění stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy MAGNUM Int., a.s. Brno
Křižovatka VMO Hlinky Brno
Zajištění stěn výkopu pro vodovod
Trysková injektáž Soilcrete FIRESTA - Fischer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno
Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách – výstavba podchodu pro cestující
Zajištění stavební jámy pro podchod a aktivace budovy nad výkopem
Mikrozáporová stěna, Kotvy, Mikropiloty, Hřebíkování, Nízkotlaká injektáž IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Teplice
Další reference

2003

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Nádrž na ropu Klobouky
Zpevnění podloží a vyrovnání rozdílů poklesů nádrže pomocí metody kompenzačních injektáží Soilfrac®
Kompenzační injektáž Soilfrac MND Stavotrans, a.s. Klobouky u Brna
Rekonstrukce železničního mostu km 4,207 Protivín – Zdice, (Heřmaň)
Založení mostu
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty Chládek a Tintěra, Stavby silnice - železnice, Pardubice a.s. Heřmaň
Rekonstrukce mostu 46,792 km Číčenice – Volary, (Spálenec)
Založení mostu
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty Chládek a Tintěra, Stavby silnice - železnice, Pardubice a.s. Spálenec
K + K Hotel Central
Zajištění stavební jámy a založení objektu
Trysková injektáž Soilcrete Swietelsky stavební s.r.o. Praha 1
Dálnice D47, Ostrava, Rudná – Hrušov II
Založení násypového tělesa
Štěrkové pilíře ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. Ostrava
Další reference

2002

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Jungmannova Plaza
Zajištění stavební jámy, výkop a odvodnění stavební jámy, založení objektu novostavby
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Velkoprůměrové piloty, Podzemní stěna Delta Park, a.s. Praha 1 Soubor
Dostavba Fakultní nemocnice Hradec Králové – pavilon interních oborů
Zlepšení základové půdy, zvýšení nepropustnosti podloží, zajištění stavební jámy
Štětovnicová stěna, Zhutňování nesoudržných zemin, Štěrkové pilíře, Mikropiloty Geosan Group, a.s. Hradec Králové Soubor
Rekonstrukce a dostavba moderní galerie Akademie výtvarných umění
Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Záporová stěna, Kotvy BAK a.s. Praha 7
Rekonstrukce železničního mostu v km 431,640, Libčice nad Vltavou
Zajištění železničního mostu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy N & N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, spol. s r.o. Libčice nad Vltavou
Obytný soubor Brno-Lesná
Sanace svahu
Pilotová stěna IPB Real a.s. Brno
Další reference

2001

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně
Sanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra
Pilotová stěna, Horizontální odvodňovací vrty Carrefour ČR s.r.o. Brno Soubor
Hotel BOSCOLO
Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů, založení vestavby
Trysková injektáž Soilcrete Zakládání Group, a.s. Praha 1
Výstavba Hotelu Josef
Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Záporová stěna, Kotvy Swietelsky stavební s.r.o. Praha 1
Alco Controls Kolín
Vylepšení základových poměrů
Zhutňování nesoudržných zemin Geoindustrie Teplice s.r.o. Kolín
Hejtmanský dvůr – Hotel Slaný
Podchycení objektů v přízemí a suterénu objektu
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy Hejtmanský dvůr spol. s r.o. Slaný
Další reference

2000

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Bredovský dvůr
Zajištění stavební jámy, podchycení a zesílení základů existujících budov
Trysková injektáže Soilcrete, Záporová stěna, Pilotová stěna, Kotvy Skanska - Stav s.r.o. Praha 1 Soubor
Dálnice D47, Ostrava, Rudná – Hrušov I
Založení násypového tělesa
Štěrkové pilíře ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s. Ostrava
Rekonstrukce železničního mostu přes řeku Tichá Orlice v km 264,303 trať Česká Třebová – Praha
Podchycení stávajících mostních opěr a pilířů, injektáž zdiva opěr a pilířů
Trysková injektáž Soilcrete, Injektáž Česká Třebová
Rezidenční a administrativní centrum Zvonařka
Zajištění stavební jámy, podchycení stávajícího objektu a založení opěrných stěn
Trysková injektáž Soilcrete, Záporová stěna, Kotvy, Mikropiloty Porr Project, v.o.s.; JR GROUP PLUS spol. s r.o. Praha 2

1999

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce a dostavba Staré celnice
Zajištění stavební jámy, založení objektu novostavby
Záporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Velkoprůměrové piloty Balder spol. s r.o. Praha 1 Soubor
SIEMENS-MATSUSHITA COMPONENTS Šumperk
Založení výrobní haly a zlepšení podloží pod podlahou
Štěrkové pilíře ILBAU s.r.o. Šumperk
Novostavba objektu tiskárny 2000+
Založení objektu tiskárny, zlepšení základové půdy pod podlahou
Štěrkové pilíře, Zhutňování nesoudržných zemin Plan & Bau,spol. s r.o. Praha 10 Soubor
Faurecia Bakov nad Jizerou
Založení tovární haly
Štěrkové pilíře Rabot Dutilleul ČR s.r.o. Bakov nad Jizerou
Rekonstrukce mostu v km 223,510 t.ú. Suchdol nad Odrou Polom
Zajištění pomocí tryskové injektáže Soilcrete
Trysková injektáž Soilcrete Dopravní stavby Holding a.s. Suchdol nad Odrou

1998

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.
Zajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště
Trysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty, Kotvy PPF Majetková Praha 1
Rekonstrukce mostu v km 284,615 t.ú. Uhersko – Choceň ( Loučná )
Založení opěr a pilířů
Trysková injektáž Soilcrete Dopravní stavby Olomouc, a.s. Loučná

1997

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Kancelářská budova Na Bělidle 21
Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy ERA stav Praha 5
Kancelářské a bytové domy Štefánikova 32 – 34
Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů
Trysková injektáž Soilcrete, Záporová stěna, Kotvy, Mikropiloty Průmstav a.s. Praha 1
Přestavba objektů Pštrosova 24-28
Podchycení historických objektů, zajištění stavební jámy
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy Sleipner spol. s r.o. Praha 1
Založení chladící věže Energocentrum
Založení chladící věže
Štěrkové pilíře Betvar s.r.o., Praha Kladno

1996

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Rekonstrukce a přestavba objektu Václavské nám. 33
Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů, výkop
Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Plan & Bau CZ spol. s r.o. Praha 1 Soubor
Založení chladící věže Teplárna Trmice
Založení chladící věže
Štěrkové pilíře Betvar s.r.o., Praha Trmice

1994

Název reference + popisTechnologieObjednatelMísto stavbyDokumentace
Založení haly pro skladování sádrovce v elektrárně Prunéřov I
Založení haly
Štěrkové pilíře Vodní stavby Praha, a.s. Prunéřov

Kanalizace a ČOV Hudlice

Zajištění stavební jámy

Více informací

PPO Pisárky Brno

Těsnící stěna proti podzemní vodě

Více informací

Administrativní budova Šaldova 12

Zajištění stavební jámy, podchycení stávající budovy, založení novostavby

Více informací

COLOP Borovany

Založení skeletu nové výrobní a administrativní budovy

Více informací

Modernizace trati Rokycany – Plzeň, zárubní zeď

Zajištění zářezového svahu při železniční trati

Více informací

Skladová hala TESCOMA WORLD – III.etapa

Založení haly, piloty pod podlahou, zajištění stavební jámy

Více informací

Spolchemie Ústí nad Labem

Těsnící clona k zabránění úniku rtuti z areálu chemického provozu

Více informací

Objekt Smetanova 19

Zajištění stavební jámy, zajištění objektu

Více informací

PREFA Zbůch u Plzně

Vylepšení podloží pod podlahou nového objektu

Více informací

CARLA – Centrum podpory humanitních věd

Zajištění stavební jámy a založení objektu

Více informací

Rekonstrukce objektu Česká 6

Zajištění stavební jámy, založení objektu a sanace základových konstrukcí

Více informací

Protipovoďňová ochrana města Beroun

Podzemní těsnící stěna jako součást protipovodňového opatření v Berouně

Více informací

Obchodní centrum Orlová

Urychlení konsolidace a zpevnění podloží násypu

Více informací

Novostavba bytového domu U Vojanky

Založení objektu a zajištění stavební jámy

Více informací

Spolana Neratovice

Zhotovení těsnící stěny proti únikům chemických látek do okolí

Více informací

Polyfunkční dům ul. Moskevská

Zajištění stavební jámy a založení objektu

Více informací

SONOcentrum Brno

Zajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu

Více informací

Metrans Nýřany

Založení jeřábové dráhy

Více informací

Rekonstrukce a dostavba areálu – Vršovický zámeček

Podchycení objektu, zajištění stavební jámy, výkop

Více informací

Palác Křižík II

Zajištění stavební jámy

Více informací

BD u Libeňského pivovaru

Zajištění stavební jámy a založení nového objektu

Více informací

Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín

Zpevnění podloží stávající a nově překládané železniční tratě

Více informací

Rychlostní komunikace R55 Skalka – Hulín

Urychlení konsolidace neúnosného podloží pod vysokými násypy

Více informací

VMO Svitavská radiála

Urychlení konsolidace podloží násypu mimoúrovňové křižovatky

Více informací

Letní koupaliště Hradec Králové

Vylepšení podloží, snížení propustnosti podloží a založení budovy

Více informací

Vrt Uhřice 78,79

Založení vrtné věže

Více informací

Obytný soubor Karlín, Křižíkova

Zajištění stavební jámy, podzemní těsnící stěny

Více informací

Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa

Zlepšení podloží násypu a zhotovení konsolidačních štěrkopískových pilířů pro urychlení konsolidace

Více informací

Rezidence Prokopova

Zajištění stavební jámy, založení novostavby

Více informací

Silnice I/42, VMO, Dobrovského B

Zajištění stávajících budov při ražbě tunelu

Více informací

Kabelový tunel Smíchov – jižní větev

Zajištění objektů povrchové zástavby

Více informací

Bytové domy Modřice

Založení bytových domů a domu pro seniory

Více informací

FN Hradec Králové – EMERGENCY – klinika KARIM

Zajištění stavební jámy, zlepšení podloží, snížení propustnosti zeminy, založení objektu

Více informací

D47, stavba 47091/2 – Bohumín

Těsnící clona v inundační hrázi dálnice

Více informací

Palladium Praha

Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu kasáren

Více informací

Wonkův most, Pardubice

Vylepšení základových poměrů pod pilíři a opěrami stávajícího silničního mostu

Více informací

Rekonstrukce a dostavba objektu Palác Křižík

Zajištění stavební jámy a podchycení stávajících objektů

Více informací

Hotel IBIS

Zajištění stavební jámy s využitím vyjímatelných kotev

Více informací

Dálnice D47, Ostrava, Rudná – Hrušov III

Zlepšení podloží násypu štěrkovými vibrovanými pilíři

Více informací

MAGNUM Brno

Zajištění stavební jámy

Více informací

Křižovatka VMO Hlinky Brno

Zajištění stěn výkopu pro vodovod

Více informací

Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách – výstavba podchodu pro cestující

Zajištění stavební jámy pro podchod a aktivace budovy nad výkopem

Více informací

Nádrž na ropu Klobouky

Zpevnění podloží a vyrovnání rozdílů poklesů nádrže pomocí metody kompenzačních injektáží Soilfrac®

Více informací

K + K Hotel Central

Zajištění stavební jámy a založení objektu

Více informací

Jungmannova Plaza

Zajištění stavební jámy, výkop a odvodnění stavební jámy, založení objektu novostavby

Více informací

Dostavba Fakultní nemocnice Hradec Králové – pavilon interních oborů

Zlepšení základové půdy, zvýšení nepropustnosti podloží, zajištění stavební jámy

Více informací

Rekonstrukce a dostavba moderní galerie Akademie výtvarných umění

Zajištění stavební jámy a podchycení stávajícího objektu

Více informací

Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně

Sanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra

Více informací

Hotel BOSCOLO

Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů, založení vestavby

Více informací

Výstavba Hotelu Josef

Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů

Více informací

Alco Controls Kolín

Vylepšení základových poměrů

Více informací

Hejtmanský dvůr – Hotel Slaný

Podchycení objektů v přízemí a suterénu objektu

Více informací

Bredovský dvůr

Zajištění stavební jámy, podchycení a zesílení základů existujících budov

Více informací

Rekonstrukce železničního mostu přes řeku Tichá Orlice v km 264,303 trať Česká Třebová – Praha

Podchycení stávajících mostních opěr a pilířů, injektáž zdiva opěr a pilířů

Více informací

Rezidenční a administrativní centrum Zvonařka

Zajištění stavební jámy, podchycení stávajícího objektu a založení opěrných stěn

Více informací

Rekonstrukce a dostavba Staré celnice

Zajištění stavební jámy, založení objektu novostavby

Více informací

SIEMENS-MATSUSHITA COMPONENTS Šumperk

Založení výrobní haly a zlepšení podloží pod podlahou

Více informací

Novostavba objektu tiskárny 2000+

Založení objektu tiskárny, zlepšení základové půdy pod podlahou

Více informací

Rekonstrukce mostu v km 223,510 t.ú. Suchdol nad Odrou Polom

Zajištění pomocí tryskové injektáže Soilcrete

Více informací

Rekonstrukce a přestavba areálu České pojišťovny a.s.

Zajištění stavební jámy, podchycení st. objektů, historické fasády, židovského pohřebiště

Více informací

Kancelářská budova Na Bělidle 21

Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů

Více informací

Kancelářské a bytové domy Štefánikova 32 – 34

Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů

Více informací

Přestavba objektů Pštrosova 24-28

Podchycení historických objektů, zajištění stavební jámy

Více informací

Rekonstrukce a přestavba objektu Václavské nám. 33

Zajištění stavební jámy, podchycení sousedních objektů, výkop

Více informací

Vybrané reference