Barrandovský sběrač

Havarijní stav kanalizačního sběrače na pražském sídlišti Barrandov si vyžádal kompletní rekonstrukci a zkapacitnění stávající kanalizace mezi spadištěm a sběrnou komorou. Zvětšení sběrače bylo provedeno v ražené důlní štole, ale vzhledem k velmi nepříznivým podmínkám pro ražbu v místě spojné komory požadoval projekt vytvoření mikropilotového roštu zajišťujícího stabilitu klenby této štoly a nadloží ražby.

Původně navržené mikropiloty s ocelovým výztužným prvkem TR114/10mm jsme nahradili variantním řešením – samozavrtávacími ocelovými pažnicemi o průměru 139/10mm s injektážními ventily po celé délce výztuže (mikropiloty MESI).

Toto řešení jsme navrhli z důvodu omezeného pracovního prostoru v těžní šachtě, odkud byl mikropilotový rošt prováděn, za účelem dosažení časové úspory a požadované přesnosti osazení výztuže v geologicky komplikovaných podmínkách. Díky vzestupné injektáži po celé délce ztracených pažnic došlo k výraznému zlepšení stability zemního bloku mezi jednotlivými výztužnými prvky, k minimalizaci nadvýlomů při ražbě štoly a k zamezení projevů ražby na povrchu (neomezený silniční provoz v ulici Pražského).

Barrandovský sběrač Barrandovský sběrač Barrandovský sběrač

Info

PopisProvedení mikropilot nad klenbou štoly z jámy pro spojnou komoru k zajištění bezproblémového provozu na ulici a omezení poklesu terénu
TechnologieMikropiloty MESI
ObjednatelPOHL cz, a.s.
Místo stavbyPraha 5
Realizace2013

Použité technologie:

Lokace