CARLA – Centrum podpory humanitních věd

V rámci výstavby nových objektů Filozofické fakulty MU v Brně na ulici Arne Nováka jsme pomocí vlastních úprav a optimalizací některých částí realizačního projektu docílili vhodného způsobu zajištění stavební jámy a založení nového objektu. Technologie zajištění stavební jámy se proto po obvodu stavební jámy měnily. V částech, kde jáma hloubky až 8 m nepřiléhala k sousedním objektům, jsme realizovali záporové pažení kotvené čtyřpramencovými kotvami. Naopak těsně přiléhající budovy jsme podchytili pomocí přeřezaných pilířů tryskové injektáže průměru 1200 až 1400 mm s kotvením pomocí dvoupramencových kotev. Vzhledem k tomu, že je nový objekt propojen se sousední budovou fakultní knihovny ze suterénního podlaží, bylo třeba zde v malém prostoru uvnitř knihovny zajistit výkopy hloubky do 8 m pomocí rozepřených stěn tryskové injektáže. Objekt byl založen na 47 kusech vrtaných průměru 600 a 900 mm do hloubky maximálně 12,5 m pod dnem stavební jámy.   

CARLA - Centrum podpory humanitních věd CARLA - Centrum podpory humanitních věd CARLA - Centrum podpory humanitních věd CARLA - Centrum podpory humanitních věd CARLA - Centrum podpory humanitních věd

Info

PopisZajištění stavební jámy a založení objektu
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Záporová stěna, Velkoprůměrové piloty
ObjednatelZlínstav a.s.
Místo stavbyBrno
Realizace2012

Použité technologie:

Lokace