Rekonstrukce objektu Česká 6

V centru Brna se v ulici Česká rekonstruovala historická budova vykazující již dlouhodobě zřetelné deformace, ať již v nosných zdech nebo vodorovných konstrukcích. Statický posudek doporučil zlepšení podloží pod stávající základovou spárou pro zajištění dostatečné únosnosti podzákladí, kterou naše společnost zlepšila pomocí cca 130 sloupů tryskové injektáže, které byly rozmístěny v závislosti na intenzitě zatížení v základových spárách rekonstruovaného objektu. Součástí našeho projektu bylo i vyhloubení prostoru v atriu budovy pro budoucí podzemní parkoviště do hloubky až 7,0 m. Přilehlý okolní objekt jsme proto podchytili také tryskovou injektáží. Stěny stavební jámy musely být nepropustné, neboť výkop se nacházel pod hladinou podzemní vody, a byly v jedné nebo dvou úrovních kotveny pomocí lanových kotev. Založení nové střední části objektu jsme vyřešili rovněž tryskovou injektáží. Specialitou bylo v rámci stavby umístění zařízení staveniště včetně mísícího centra (pro cementovou suspenzi) ve velmi stísněném prostoru městské zástavby a výkop stavební jámy.

Česká 6 Česká 6 Česká 6 Česká 6 Česká 6 Česká 6 Česká 6 Česká 6 Česká 6

Info

PopisZajištění stavební jámy, založení objektu a sanace základových konstrukcí
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Mikropiloty
ObjednatelKomfort, a.s.
Místo stavbyBrno
Realizace2012

Použité technologie:

Lokace