D47, stavba 47091/2 – Bohumín

Jeden z posledních úseků dálnice D47 mířící k hranici ČR a Polska zahrnoval i protipovodňové sypané hráze jako ochranu proti zvýšeným povodňovým hladinám blízké řeky Odry. Do hrází budovaných z důlního odvalu zrnitosti až 250 mm bylo třeba dodatečně doplnit v délce cca 570 m těsnicí clony s hloubkou až 8,7 m. Ty jsme prováděli jako přeřezávané lamely délky cca 1,1 m a tloušťky do 250 mm pomocí ponorného vibrátoru s křídly. Místy jsme je museli vzhledem k velmi zhutněnému tělesu násypů a malé světlé výšce pod trakčním vedením křížící železnice doplnit lamelami tryskové injektáže. Jako těsnicí hmotu jsme použili prefabrikovanou směs SOLIDUR společnosti TIWO s koeficientem filtrace 1.10-8 m/s.

D47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín OD47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín D47, stavba 47091/2 - Bohumín

Info

PopisTěsnící clona v inundační hrázi dálnice
TechnologieVibrovaná těsnící stěna, Trysková injektáž Soilcrete
ObjednatelPražské silniční a vodohospodářské stavby,a.s.
Místo stavbyBohumín
Realizace2006

Použité technologie:

Lokace