Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa

Předmětem našich prací byly vibrované konsolidační štěrkopískové pilíře pro urychlení konsolidace jemnozrnných kvartérních sedimentů pod násypy o celkovém objemu 48.846,2 m a v okolí mostního objektu vibrované štěrkové pilíře o celkovém objemu 7.340,2 m pro urychlení konsolidace, zvýšení únosnosti zemin v podloží násypu a snížení jejich stlačitelnosti tak, aby se neporušila stabilita zemního tělesa (násypu) a jeho podloží.

Práce jsme zrealizovali pomocí tří hutnících souprav Tragraupe ve dvousměnném provozu, čímž jsme umožnili generálnímu zhotoviteli dokončení prací v požadovaném termínu 4 měsíců.

Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice- Kojetín, II. etapa

Info

PopisZlepšení podloží násypu a zhotovení konsolidačních štěrkopískových pilířů pro urychlení konsolidace
TechnologieŠtěrkové pilíře, Konsolidační pilíře
ObjednatelSkanska CZ, a.s.
Místo stavbyKojetín
Realizace2007

Použité technologie:

Lokace