Dálnice D1, Vyškov – Mořice

Vedení nové trasy dálnice D1 mezi Vyškovem a Kojetínem přineslo potřebu vybudování mostních objektů. Jedním z nich byl přesypaný most v km 32,850 u Ivanovic na Hané, při jehož výstavbě bylo využito několik speciálních technologií. Jednalo se o polystyrenový násyp, geomříží vyztužené zeminové opěry a vylepšení podloží pod celým objektem vibrovanými štěrkovými pilíři. Násyp dosahuje výšky až 13 m a světlá výška pod mostem je cca 7,5 m. Území se nachází v terénní depresi, kterou protéká potok Runza. Svrchní vrstva je tvořena kvartérními sedimenty o mocnosti 4,0 až 6,0 m, převážně jíly velmi měkkých až tuhých konzistencí, ojediněle čočky jílovitých nebo hlinitých písků, hlouběji je neogenní jíl. Podzemní voda se nachází v hloubce 0,5 až 1,0 m pod povrchem. Štěrkové pilíře byly navrženy délek 5,5 až 6,5 m, průměru 800 mm a v trojúhelníkovém rastru 2,0×2,0 m. Firma KELLER provedla pilíře metodou vibroreplacementu z drceného kameniva frakce 8 až 32 mm. Projektem požadované mechanicko-deformační parametry štěrkových pilířů resp. vylepšeného podloží byly po ukončení produkce ověřovány nezávislou kontrolní firmou pomocí polních zkoušek (zatěžovací zkoušky a dynamické penetrační sondy). Výsledky testování byly shledány jako naprosto vyhovující projekčním předpokladům.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Info

PopisSanace podloží pod mostem D211
TechnologieŠtěrkové pilíře
ObjednatelSkanska DS a.s.
Místo stavbyVyškov
Realizace2003

Použité technologie:

Lokace