Dálnice D47, Ostrava, Rudná – Hrušov I

Naše práce představovaly sanaci podloží násypů zemního tělesa pod rondelem pomocí vibrovaných štěrkových pilířů v trojúhelníkové síti 3,0 m. Štěrkové pilíře byly dle PD ve vrstvě navážek vibrovány na maximální zhutnění, zatímco v jemnozrnných kvartérních vrstvách (náplavové hlíny a jíly) byla vibrace minimalizována tak, aby byl maximálně omezen efekt dohutnění, popřípadě prohnětení okolí sanačního prvku (štěrkového pilíře). Celkem bylo provedeno 23.009,8 m vibrovaných štěrkových pilířů. Během prací byly 2x denně měřeny koncentrace metanu v půdním vzduchu vzhledem k tomu, že šlo o území ovlivněné důlní činností.

Dálnice D47, Ostrava, Rudná - Hrušov I Dálnice D47, Ostrava, Rudná - Hrušov I Dálnice D47, Ostrava, Rudná - Hrušov I Dálnice D47, Ostrava, Rudná - Hrušov I

Info

PopisZaložení násypového tělesa
TechnologieŠtěrkové pilíře
ObjednatelODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.
Místo stavbyOstrava
Realizace2000

Použité technologie:

Lokace