Záchytný drén Hůrka

Záchytný drén v patě svahu hlavní terasy nad jímacím územím Nová Ves v Ostravě byl navržen v rámci projektu DANCEE pro zachycování kontaminace celé západní větve kontaminačního mraku lokality DEZA a odvádí znečištěnou vodu do úpravny. Místo se nachází ve 2. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje. Průniku kontaminovaných vod za drén do prostoru zdroje pitné vody zabraňuje dvojitá tenká podzemní těsnící clona zapuštěná min. 1 m do podložních miocenních jílů. Tyto dvě stěny tloušťky vždy nejméně 0,2 m v osové vzdálenosti 1,5 m jsme provedli ze vzájemně překrytých lamel (usměrněná trysková injektáž) metodou SOILCRETE D. Injektážní těsnící suspenzi jsme připravovali ze speciálního prefabrikovaného materiálu TIWO MIP3 s požadavkem pro koeficient filtrace maximálně 5∙10-8m/s. Délka dvojité těsnící stěny je cca 226 m a největší hloubka pak dosahuje do cca 10,5 m. Pro možnost monitoringu byl mezi a vně těsnících stěn vybudován systém čerpacích a monitorovacích vrtů.

Záchytný drén Hůrka Záchytný drén Hůrka Záchytný drén Hůrka Záchytný drén Hůrka Záchytný drén Hůrka Záchytný drén Hůrka

Info

PopisOchrana podzemních vod
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete
ObjednatelTALPA-RPF, s.r.o.
Místo stavbyOstrava
Realizace2014

Použité technologie:

Lokace