Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí

Ochrana proti rozlití řeky Ostravice byla dle původní projektové dokumentace v úseku cca 460 m navržena pomocí nadzemní sypané hráze s těsnící podzemní stěnou. Ta měla být zhotovena jako tenká vibrovaná, avšak po doplnění informací o geologických poměrech jsme investorovi i generálnímu dodavateli doporučili technologii Deep Soil Mixing, neboť takto bylo jedině možné rozrušit a utěsnit vrstvu ulehlých a hrubozrnných fluviálních štěrků proti proudění vody v nich. Naše společnost použila systému tří mísících kolon s pádly a provedla podzemní stěnu tloušťky 600 mm do hloubky 4,7 m. Jako těsnící hmotu jsme využili cementovou směs CEM II/B-S 32,5 R a záměsovou vodu.

Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí Levobřežní hráz odlehčovacího ramene na Ščučí

Info

PopisTěsnění hráze
TechnologieDeep Soil Mixing
ObjednatelSkanska a.s.
Místo stavbyOstrava
Realizace2011

Použité technologie:

Lokace