Hráz v Olomouci-Černovíru

Rekonstrukce levobřežní ochranné hráze řeky Moravy a jejího přítoku Trusovky jako protipovodňové ochrany na severním okraji Olomouce představovalo navýšení a rozšíření původního zemního valu na úroveň hladiny Q30 . Součástí projektu byl požadavek na omezení průsaků podložím podzemní tenkostěnnou clonou tloušťky cca 80 až 120 mm. Naše společnost tuto stěnu zhotovila v několika úsecích o celkové délce cca 500 m pomocí vibrovaných a injektovaných lamel do hloubky 4 až 6 m. Zahloubení stěny bylo v průměru 1,0 m pod nejnižším dnem koryta Moravy nebo Trusovky. Prefabrikovaná injektážní směs musela dosahovat koeficientu filtrace 10-8 m/s.

Hráz v Olomouci-Černovíru Hráz v Olomouci-Černovíru Hráz v Olomouci-Černovíru Hráz v Olomouci-Černovíru Hráz v Olomouci-Černovíru Hráz v Olomouci-Černovíru

Info

PopisTenkostěnná těsnící stěna v protipovodňové hrázi
TechnologieVibrovaná těsnicí stěna
ObjednatelSkanska DS a.s.
Místo stavbyOlomouc
Realizace2007

Použité technologie:

Lokace