Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě – Červenka

Vzhledem k nedostatečné únosnosti a objemovým i tvarovým změnám pod oběma kolejemi bylo potřeba násyp vylepšit pomocí vibrovaných štěrkových pilířů tak, aby se zvýšila tuhost násypu a došlo k úpravě hydrogeologických poměrů. Dle projektové dokumentace jsme v každé koleji zhotovili dvě řady vibrovaných štěrkových pilířů. Práce probíhala v nezávislých výlukách kolejí vždy při plném provozu v souběžné koleji. Celkem bylo provedeno 16.434,0 m vibrovaných štěrkových pilířů. Štěrk byl na pracoviště dopravován po provozované koleji.

Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka Modernizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Červenka

Info

PopisZlepšení stávajícího železničního násypu
TechnologieŠtěrkové pilíře
ObjednatelTOMI - REMONT a.s.
Místo stavbyČervenka
Realizace2007

Použité technologie:

Lokace