Na Příkopě 14

Stavba proběhla v rámci projektu Rekonstrukce a přestavby původního objektu Průmyslové banky vybudované na počátku třicátých let dvacátého století. Lokalita stavby v centru Prahy v blízkosti Václavského náměstí nám přinesla automaticky extrémní omezení v přístupu pouze ulicí Panská.

Úkolem prací naší firmy bylo zajištění stěn stavební jámy v dvorním prostoru objektu v ulici Panská při zachování původní uliční fasády. Výkop jámy probíhal v několika etapách, v závislosti na postupech statického zajištění jednotlivých okolních objektů, až do hloubky 17,5 m, resp. až 19,0 m pod úrovní terénu. K dotěžení jámy na definitivní úroveň muselo být vzhledem k prostorově omezeným podmínkám použito dopravníkových pásů.

Použití technologie tryskové injektáže nám umožnilo současné podchycení okolních objektů, zajištění stěn stavební jámy a utěsnění stavební jámy proti podzemní vodě, jejíž hladina dosahovala cca 5,5m nad definitivní úroveň výkopu. Další použité technologie – zemní kotvy, mikropiloty trubkové i typu GEWI, zemní hřebíky, stříkaný beton – sloužily k zajištění stěn výkopu a samostatně stojící fasády v ulici Panská. Tato fasáda musela být navíc zajištěna prostorovou ocelovou konstrukcí tak, aby byla umožněna výstavba suterénních monolitických konstrukcí, které následně přejaly statické zajištění dočasných konstrukcí. Naše řešení výkopu a zajištění stavební jámy respektovalo požadavek, že nebylo možné směrem pod ulici Panská provádět žádné zemní kotvy apod.,  protože zde probíhá větev pražské kolektorové sítě.

Stavba byla provedena v systému certifikace LEED, která poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov byl navrhnut a vybudován s využitím strategií zaměřených na dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, úspory vody, energetická efektivnost, výběr vhodných materiálů a kvalita vnitřního prostředí.

Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14 Na Příkopě 14

Info

PopisZajištění stavební jámy, podchycení okolních objektů
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Hřebíkování, Mikropiloty, Nízkotlaká injektáž
ObjednatelNP Investments a.s.
Místo stavbyPraha 1
Realizace2011

Použité technologie:

Lokace