Nádrž na ropu Klobouky

V průběhu hydrotestu na nově budované nádrži na ropu došlo při cca 60% naplnění k nerovnoměrnému sedání základů nádrže, které mohlo mít negativní dopad na konstrukci nádrže a na funkčnost plovoucí střechy. Vnější průměr dvouplášťové nádrže je 38 m, výška 16 m a kapacita 12 000 m3. Založení bylo tvořeno zeminovou deskou podporovanou pilotami. Našim úkolem byla úprava hodnoty nerovnoměrného sednutí (cca 70 mm) a sanace základové konstrukce se zárukou rovnoměrného konsolidační sedání v budoucnu do dvou centimetrů při plném zatížení. Pro řešení daného problému byla vybrána patentovaná metoda našeho koncernu SOILFRAC®. Výsledkem bylo vylepšení mechanicko deformačních parametrů zemin pod základovou konstrukcí a následně vytlačování konstrukce vzhůru.

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry lze charakterizovat deluviálními kvartérními jíly a prachovitými eolickými hlínami i s organickými zbytky, konzistence tuhé, místy měkké. V hloubce od cca 10,0 až 15,0 m pod povrchem terénu se nachází eluvium paleogenního předkvarterního podloží – prachovitý jílovec s konzistencí tuhou a v hloubce pak od cca 15,0 až 18,0 m prachovitý jílovec zvětralý s konzistencí pevnou.

Nejprve jsme z povrchu terénu kolem nádrže provedli systém šikmých injektážních vrtů, předběžnou injektáží se vytvořila těsnící clona po obvodu a následně pak probíhala vlastní vícestupňová injektáž bloku zeminy pod základovou konstrukcí. Recepturu injektážní směsi jsme po dobu prací dle potřeby upravovali z jednotlivých komponentů – voda, cement, vápenec, bentonit a vodní sklo. Projevy injektáže jsme průběžně sledovali a pak operativně vyhodnocovali systémem geodetického měření – velmi přesná nivelace po plášti nádrže včetně měření jeho svislosti a dále pak elektronického on line měření Getec vertikálních posunů dna nádrže. Rovněž se měřila napjatost v ocelové konstrukci nádrže.

Požadavky investora se nám i přes náročný časový harmonogram podařilo splnit, výsledné diference v sednutí nádrže při plném zatížení jsou v souladu s tolerancemi normy API a její funkčnost byla zajištěna.

Nádrž na ropu Klobouky Nádrž na ropu Klobouky Nádrž na ropu Klobouky Nádrž na ropu Klobouky Nádrž na ropu Klobouky Nádrž na ropu Klobouky Nádrž na ropu Klobouky OLYMPUS DIGITAL CAMERA Nádrž na ropu Klobouky

Info

PopisZpevnění podloží a vyrovnání rozdílů poklesů nádrže pomocí metody kompenzačních injektáží Soilfrac®
TechnologieKompenzační injektáž Soilfrac
ObjednatelMND Stavotrans, a.s.
Místo stavbyKlobouky u Brna
Realizace2003

Použité technologie:

Lokace