Obchodní centrum Orlová

V podloží plánovaného násypového tělesa výšky až 10,0 m se vyskytovaly málo únosné a silně stlačitelné glaciální jíly měkké a tuhé konzistence s dlouhou dobou konsolidace. Z tohoto důvodu jsme navrhli a vyprojektovali pro objednatele vylepšení podloží spočívající v provedení trojúhelníkové sítě vibrovaných štěrkových pilířů o rozteči 1,7 – 3,0 m dle výšky násypu, která umožnila urychlení značné části konsolidace v krátkém časovém intervalu (cca do 6 měsíců) před započetím stavby vlastního objektu nákupního centra pomocí oddrénování pórové vody z jílovitých zemin mezerovitou štěrkovou výplní. Současně se takto zvýšila i únosnost základové půdy. Celkem jsme provedli 1.852 kusů štěrkových pilířů o celkové délce 15.700,0 m včetně geotechnického monitoringu sestávajícího ze 2 profilů vodorovného inklinometru (pro měření sedání podloží pod násypem) spolu s měřením pórových tlaků. Dále bylo předmětem našich prací zhotovení pilotové opěrné stěny délky 65 m, která zajišťuje silnici nad plochou autobusového nádraží s převýšením cca 3,5 m. Celkem bylo provedeno 609,0 m vrtaných pilot průměru 880 mm. Veškeré naše práce probíhaly dle vlastního projektu včetně komplexního statického návrhu jak urychlení konsolidace podloží násypu včetně návrhu řízeně ukládaného násypu a opěrné gabionové zdi (které nebyly součástí naší dodávky), tak opěrné pilotové zdi.

Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová Obchodní centrum Orlová

Info

PopisUrychlení konsolidace a zpevnění podloží násypu
TechnologieŠtěrkové pilíře, Velkoprůměrové piloty
ObjednatelSkanska a.s.
Místo stavbyOrlová
Realizace2012

Použité technologie:

Lokace