Obchvat Sudoměřic

Součástí silničního obchvatu Sudoměřic nad Moravou směrem k hraničnímu přechodu se Slovenskou republikou bylo mimoúrovňové křížení silnic I/55 a I/70. Z tohoto důvodu bylo třeba vybudovat násyp výšky až 9,0 m. Geologický profil pod násypem do hloubky cca 3,0 m tvoří kvartérní fluviální hlíny měkké až tuhé konzistence, pod nimiž se nacházejí zvodnělé  polohy středně ulehlých až ulehlých fluviálních hlinitých písků se štěrkem a hlinitopísčitých štěrků. Vzhledem k tomu bylo nutné zlepšení a odvodnění silně stlačitelných vrstev, které umožnilo zkrácení doby budování násypu resp. eliminaci rychlého nárůstu zatížení a ztráty stability podloží násypu pomocí vertikálních geodrenů. Při realizaci jsme použili prefabrikovaný typ MEMBRADRAIN. Geodreny jsme instalovali od povrchu stávajícího terénu do hloubky cca 3,2 m v trojúhelníkové síti s roztečí 2,5 m. Ukončení drénů na povrchu v drenážní štěrkopískové vrstvě pak umožňuje odvedení vody vytlačené konsolidací z pórů fluviálních hlín a tím zkrácení doby konsolidace podloží.

Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic Obchvat Sudoměřic

Info

PopisUrychlení konsolidace podloží násypu vertikálními geodrény
TechnologieVertikální geodrény
ObjednatelD.I.S., spol. s r.o.
Místo stavbySudoměřice
Realizace2004

Použité technologie:

Lokace