Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov 

Téměř havarijní stav v minulosti opakovaně opravované kamenné opěrné stěny výšky až 5 m mezi komunikací a vodotečí vyžadoval v délce cca 90 m definitivní řešení. Projektová dokumentace však z důvodů absence alespoň základních znalostí inženýrskogeologických poměrů a velmi omezených prostorových poměrů na komunikaci musela být významně upravena, alespoň pro fázi zajištění stavební jámy nutné pro výstavbu nové železobetonové opěrné zdi. Při velmi omezeném pracovním prostoru jsme z vozovky provozované silnice za rubem původní zdi zhotovili do vrtů průměru 178 mm mikrozápory HEB 100 délky až 8 m. Při postupném odbourávání staré zdi jsme současně vkládali mezi zápory výdřevu a ve dvou úrovních osazovali a předepínali tyčové kotvy průměru 25 mm v délkách 7 až 9 m. Mikrozáporové pažení bylo jediným vhodným způsobem pažení stěny výkopu vzhledem k velmi stísněným prostorovým podmínkám a proměnným geologickým poměrům.

Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov Obnova opěrné zdi III/3651 Hlásnice – Svojanov

Info

PopisDočasné zajištění stavební jámy
TechnologieMikrozáporová stěna, Kotvy
ObjednatelMIROS dopravní stavby a.s.
Místo stavbySvojanov
Realizace2013

Použité technologie:

Lokace