Odstavné nádraží Brno

Rozsáhlá modernizace odstavného nádraží zahrnovala i přestavbu úrovňového křížení ulice Sokolovy v počátku zhlaví kolejí na křížení mimoúrovňové. Znamenalo to vyhloubit stavební jámu hloubky cca až 9 m pro podvedení komunikace ulice Sokolovy pod kolejištěm. Dno stavební jámy však zasahovalo pod úroveň hladiny podzemní vody protékající písčitou vrstvou mocnosti cca 1 m nad nepropustným neogenním podložím. Z tohoto důvodu bylo třeba svahovanou stavební jámu po obvodu v délce 320 m utěsnit podzemní clonou hloubky do 11 m, což jsme provedli pomocí přeřezaných lamel (usměrněné) tryskové injektáže.

Clonu jsme realizovali z povrchu terénu resp. kolejiště, ve kterém byl vždy v daném úseku na nezbytně krátkou dobu omezen železniční provoz. Strojníci injektážních souprav se tak museli vždy vyrovnávat s železniční dopravou, elektrickými trolejemi, kolejovým roštem či drážními sítěmi.

Odstavné nádraží Brno Odstavné nádraží Brno Odstavné nádraží Brno Odstavné nádraží Brno Odstavné nádraží Brno Odstavné nádraží Brno Odstavné nádraží Brno

Info

PopisTěsnící clona stavební jámy
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete
ObjednatelSkanska CZ, a.s.
Místo stavbyBrno
Realizace2007

Použité technologie:

Lokace