Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín

Požadavkem projektu bylo zpevnění podloží stávající a nově překládaného úseku železniční tratě vibrovanými štěrkovými pilíři, zhotovenými v objemu 34.813,8 m hutnícími soupravami Tragraupe TR04 a TR05 a dále pak v objemu 3.436,1 m ve snížených prostorech pod mostními objekty pomocí MONO vibrátoru umístněného na hydraulickém bagru .

Práce probíhaly v několika etapách dle jednotlivých výluk v prostoru stávající dvoukolejné trati vždy pomocí dvou hutnících strojů s nepřetržitým dvousměnným provozem a mezi výlukami na částech nově překládaných úseků železniční trati mimo kolejiště.

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín

Info

PopisZpevnění podloží stávající a nově překládané železniční tratě
TechnologieŠtěrkové pilíře
ObjednatelOHL ŽS, a.s.
Místo stavbyČeský Těšín
Realizace2009

Použité technologie:

Lokace