Wonkův most, Pardubice

Na základě předchozích projekčních stupňů provedla naše společnost injektáž spodní stavby a podzákladí podpěr mostu Pavla Wonky v Pardubicích. Jedná se o třípolový most přes řeku Labe. Spodní stavba se skládá ze dvou pobřežních opěr a dvou pilířů, z nichž jeden je celý situován v toku. Injektáž spodní stavby-základů všech čtyřech podpěr respektive vrstvy nesoudržných zemin bezprostředně pod základovou spárou jsme řešili pomocí cementové směsi s cílem vyplnění dutin a trhlin v betonových základech respektive zpevnění štěrkových podsypných vrstev. Takto byla zajištěna větší spolehlivost, životnost a odolnost (proti agresivitě) základových konstrukcí mostu.

Wonkův most, Pardubice Wonkův most, Pardubice Wonkův most, Pardubice

Info

PopisVylepšení základových poměrů pod pilíři a opěrami stávajícího silničního mostu
TechnologieNízkotlaká injektáž
ObjednatelEurovia a.s.
Místo stavbyPardubice
Realizace2005

Použité technologie:

Lokace