Protipovoďňová ochrana města Beroun

Protipovodňové opatření v centrální části města Berouna budované v letech 2012 až 2014 mělo za cíl omezit proudění podzemních vod mezi řekou Berounkou a chráněnými územími po obou jejích březích. V některých úsecích se vybudovaly zcela nové konstrukce, jinde se do linií protipovodňových bariér začlenily stávající navigační zdi, mosty apod. Podzemní prvky byly navrženy ve formě souvislé clony z usměrněné tryskové injektáže a jejím smyslem je omezení průsaků podložím (štěrkopískové polohy a navážky) do chráněného prostoru, rizika sufoze a snížení potřeby čerpání resp. nasazení čerpací techniky po dobu průchodu povodně. Úseky podzemních těsnících clon skládajících se z propojených lamel zhotovila naše společnost tryskovou injektáží SOILCRETE D. Lamely zasahují místy do hloubky 6 m a celková plocha takto provedených podzemních těsnících clon je cca 6 500 m2. Pro výrobu injektážní suspenze jsme použili prefabrikovanou směs TIWO MIP3 s požadovanými pevnostními a filtračními parametry (10-8m/s). Část úseku nadzemní protipovodňové zdi v délce cca 95 m jsme založili na převrtávané pilotové stěně. Piloty průměru 630 mm vedou do hloubky 4,5 m. V jednotlivých „průtočných“ oknech podzemní těsnící clony jsme následně realizovali 6 čerpacích studní pro snížení hladiny vody při povodních.

PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun PPO Beroun

Info

PopisPodzemní těsnící stěna jako součást protipovodňového opatření v Berouně
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Velkoprůměrové piloty
ObjednatelSdružení HABAU CZ, s.r.o. a NAVIMOR-INVEST S.A.
Místo stavbyBeroun
Realizace2012

Použité technologie:

Lokace