Prodejní centrum Skanska Černý Most

Prodejní hala o celkové ploše 8 700 m² a rozponu skeletu 18,0×14,0 m se 136 sloupy skeletu je založena na betonových vibrovaných pilotách Ø 500 mm s vyztuženou hlavou, které byly propojeny s kombinovanou patkou (nebyly předmětem naší dodávky). Patky se skládají z horní prefabrikované části (kalichu) a spodní ŽB monolitické části. Zemina pod základovou deskou byla vylepšena metodou hloubkového vibračního zhutňování – štěrkovými pilíři v rastru 2,8×2,8m. Štěrkové pilíře a betonové piloty byly provedeny BETA-vibrátorem na pásovém nosiči v měkkých antropogenních fluviálních a deluviálních zeminách s opřením do břidlic (R5). Průměrná délka základových prvků je pak od 1,5 m do 6,0 m.
V této lokalitě byla zjištěna kontaminace ropnými produkty a tato metoda bezvýkopového způsobu zakládání eliminovala problém s dekontaminací půdy. Únosnost betonových pilot byla prověřena zatěžovací zkouškou.
Tento způsob založení výrazně přispěl k zlevnění a urychlení postupu prací. Zásadní pro tuto stavbu bylo první využití vibrovaných betonových pilířů (pilot) na území České republiky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA IM000042 Im000017 IM000010 IM000004

Info

PopisZaložení objektu, zlepšení základové půdy pod podlahou
TechnologieŠtěrkové pilíře, Betonové pilíře
ObjednatelSkanska CZ, a.s.
Místo stavbyPraha 14
Realizace2002

Použité technologie:

Lokace