Rekonstrukce a dostavba Staré celnice

Zajištění stavební jámy o kubatuře 12 000 m3 a hloubce 10,8 m a podchycení přilehlých objektů pomocí tryskové injektáže kotvené zemními kotvami, zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení, výkop a odvodnění stavební jámy, demolice části objektu, přeložky inženýrských sítí, pilotové založení novostavby objektu.

4 3 1 2

Info

PopisZajištění stavební jámy, založení objektu novostavby
TechnologieZáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete, Kotvy, Velkoprůměrové piloty
ObjednatelBalder spol. s r.o.
Místo stavbyPraha 1
Realizace1999

Použité technologie:

Lokace