Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích

Naše společnost byla vybrána jako dodavatel sanace základových konstrukcí i pro to, že jsme původní koncept s mikropilotami společně s generálním projektantem upravili na daleko rychlejší a bezpečnější řešení. Vlastní budova bývalého objektu Kina, dříve Německého spolkového domu byla před zahájením prací ve velmi zanedbaném stavu. Nový objekt je určen ke vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy, využití obnovitelných zdrojů energie, pořádání kulturních akcí a setkávání klubu mladých. V souběhu s bouracími pracemi jsme pod veškerým nosným zdivem systémem pilířů tryskové injektáže SOILCRETE T vylepšili základové poměry a zajistili spolehlivé přenesení zatížení ze stěn budovy do únosného podloží v hloubce až 8 m. Pevnosti kompozitu cementové suspenze a zeminy z odebraných vzorků pilířů tryskové injektáže se ukázaly i přes přítomnost vrstvy a poloh organických zemin (rašeliny) v části půdorysu objektu jako vyhovující.

Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích

Info

PopisZesílení základů objektu a založení vestavku
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete
ObjednatelPodzimek a synové s.r.o.
Místo stavbySlavonice
Realizace2012

Použité technologie:

Lokace