Rybník Čimice

Úkolem naší firmy bylo na této stavbě utěsnění (odvodnění) okolí stávajícího kanalizačního koridoru v podobě v minulosti ražené stoky v hloubce cca osm metrů. Při ražbě kanalizační štoly v době výstavby sousedního sídliště se totiž přerušil přirozený tok podzemních vod dotujících rybník, v důsledku čehož došlo k výraznému poklesu hladiny vody, zanesení rybníku řasami a celkovému znehodnocení této nádrže. K utěsnění okolí štoly jsme navrhli provedení nízkotlaké injektáže a odlehčovacích odvodňovacích vrtů proti směru toku podzemních vod. Pro injektáž jsme použili směs cementu, bentonitu a protirozplavovacích přísad. Vrtali jsme z povrchu rotačním způsobem a poté od zdola postupně injektovali. Po provedení injektážní obálky jsme ohraničený prostor také injektáží vyplnili. Nakonec jsme zhotovili pozorovací a odlehčovací vrt. Kvalitu díla potvrdil dle předpokladu hydrogeologa velmi rychlý nástup hladiny rybníka, která se nakonec zvedla o téměř dva metry až k původnímu přelivu.

Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice Rybník Čimice

Info

PopisUtěsnění kanalizačního koridoru
TechnologieNízkotlaká injektáž
ObjednatelLesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace
Místo stavbyČimice
Realizace2006

Použité technologie:

Lokace