Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně

Na počátku třetího tisíciletí se společnost Carrefour rozhodla postavit obchodní centrum v lokalitě bývalé královopolské cihelny v Brně, která dlouhodobě odrazovala investory i odbornou geotechnickou veřejnost k jakýmkoliv stavebním aktivitám. Naše společnost po vítězném tendru provedla rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum a vypracovala realizační projektovou dokumentaci, dle které dostávala svahy postupně do stabilního stavu. Nejprve jsme upravovali figury sesuvy porušených svahů s převýšením až 30 m a na nich budovali systém povrchového odvodnění. Voda z podloží je také odváděna horizontálními odvodňovacími vrty délky až 75 m. Pro zvýšení prostoru kolem obchodního centra bylo nutné provést zářez do paty svahu, pročež jsme vybudovali rozsáhlé přes 200 m dlouhé a až 10 m vysoké patní opěrné stěny. Statickým silovým prvkem stěn jsou řady ŽB pilot průměru 1220 mm a hloubky až 16 m s masivním ŽB trámcem. Líce stěn byly následně obloženy a přitíženy gabionovými rovnaninami.

Celý systém sanačních opatření již přes 10 let monitorujeme pomocí geodetických a inklinometrických měření.

Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně Sanace sesuvného území Královopolské cihelny v Brně

Info

PopisSanace sesuvného území pro výstavbu obchodního centra
TechnologiePilotová stěna, Horizontální odvodňovací vrty
ObjednatelCarrefour ČR s.r.o.
Místo stavbyBrno
Realizace2001

Použité technologie:

Lokace