Silnice I/42, VMO, Dobrovského B

V přestihu před výstavbou tunelů VMO Dobrovského bylo nutné ochránit některé budovy před negativními vlivy ražby vlastních tunelových rour. Především v oblasti východního portálu resp. konců nebo středních části tunelů s nižším nadložím se pomocí podzemních stěn z tryskové injektáže odkláněly („odcloňovaly“) dopady poklesové kotliny resp. se takto prostor poklesové kotliny v kolmém směru na osu tunelu maximálně zužoval. V několika samostatných úsecích jsme realizovali stěny z řady pilířů tryskové injektáže průměru 800 mm do hloubky až 31 m. Největší překážkou při realizaci nám bylo geologické prostředí tvořené až pevnými sprašemi a hlouběji pak neogenními jíly, provoz na komunikacích a především skryté kanalizační sítě.

Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B Silnice I/42, VMO, Dobrovského B

Info

PopisZajištění stávajících budov při ražbě tunelu
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete
ObjednatelZakládání staveb a.s.
Místo stavbyBrno
Realizace2006

Použité technologie:

Lokace