Opěrná zeď na silnici II/160

Rekonstrukce úseku silnice II/160 mezi Českým Krumlovem a Větřní byla z převážné části reprezentována náhradou stávající opěrné kamenné zdi mezi řekou Vltavou a silnicí v délce cca 242 m. Nová masivní železobetonová zeď výšky 2,20 až 3,10 m byla založena na velkoprůměrových pilotách a kotvena zemními kotvami.
Násyp silnice (zásyp stávající opěrné zdi) je tvořen jílovito a hlinito písčitými zeminami se štěrkem, kameny a místy až balvany. V podloží násypu se nachází eluvia pararuly (R6) až silně zvětralé pararuly (R4).
Naše společnost provedla tyčové kotvy ANP Ø28mm délky 7 m s injektáží kořene ve stěně výkopu z pracovní plošiny pod komunikací. Následně jsme zhotovili velkoprůměrové piloty s horní paženou částí průměru 630 mm a spodní nepaženou pak průměru 560 mm. Piloty jsou osově vzdáleny cca 2,0 m, jsou délky až 7,0 m a jsou vetknuty do horniny třídy R4. Na piloty byl nasazen železobetonový dřík tloušťky 0,93 m se svodidlem a dalšími nezbytnými silničářskými úpravami.

Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160 Opěrná zeď na silnici II/160

Info

PopisZaložení kotvené opěrné zdi
TechnologiePilotová stěna, Kotvy
ObjednatelEUROVIA CS, a.s.
Místo stavbyVětřní
Realizace2013

Použité technologie:

Lokace