Skládka Dolní Lipka

Poblíž obce Králíky resp. Dolní Lipka byly od sedmdesátých let minulého století ukládány odpady z průmyslových závodů v okolí a domovní odpady. Skládkování bylo ukončeno v roce 1987. Odhadovaná celková kapacita skládky činila přibližně 4200 m3 s povrchem ve formě kalového pole.

V dalších desetiletích bylo v blízko tekoucí řece Tichá Orlice zjištěno překročení legislativní normy pro povrchovou vodu v ukazatelích rtuti a ropných uhlovodíků. Bylo proto rozhodnuto kontaminovanou skládku stabilizovat a solidifikovat cementovou směsí s požadavkem na pevnost v prostém tlaku horního líce tělesa min. 1,0 MPa po úpravě.

Naše společnost použila pro technologii Deep Soil Mixing (DSM) soupravu se třemi mísícími kolonami, kdy vzniká lamela půdorysného rozměru cca 1,5×0,6 m. Celková plocha určená ke stabilizaci činila cca 1 050 m2. Hloubka míchání pak byla 5 m. Postupně v jednotlivých lamelách jsme takto během 4 týdnů solidifikovali celkem cca 5 250 m3 materiálu (zeminy a antropogenního materiálu).

Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka Skládka Dolní Lipka - po sanaci Skládka Dolní Lipka - po sanaci Skládka Dolní Lipka - po sanaci

Info

PopisSolidifikace skládky kontaminované průmyslového odpadu
TechnologieDeep Soil Mixing
ObjednatelBauset a.s.
Místo stavbyDolní Lipka
Realizace2014

Použité technologie:

Lokace