SONOcentrum Brno

Při výstavbě multifunkčního objektu SONOcentra na ulici Veveří v Brně jsme realizovali kompletní dodávku pro založení objektu a zajištění stěn stavební jámy. Vzhledem k rozdílným okrajovým podmínkám, ať už se jedná o hloubku výkopu (3 až 12 m) či přitížení za rubem konstrukce (přízemní garáže, 100 let starý zděný 5 podlažní objekt, na pilotách založená 7 podlažní monolitická novostavba, rušná ulice s tramvajovou dopravou apod.) jsme při výstavbě využili hned několik technologií speciálního zakládání.
V rámci nižšího výkopu u přiléhajících garáží se jednalo o mikrozáporové pažení kotvené pomocí tyčových kotev. Stěny mezi jednotlivými úrovněmi výkopu včetně sjízdné rampy a úsek stavební jámy se zahradou za hranou výkopu jsme zajistili hřebíkováním. V hlubší uliční části (výkop až 11,5 m)  jsme přistoupili k provedení záporového pažení kotveného v jedné úrovni pramencovými kotvami. Sousední objekty byly podchyceny tryskovou injektáží, kdy u budovy PLATINIUM jsme museli injektáží „prohloubit“ i základové piloty, neboť dno stavební jámy zasahovalo až pod jejich původní patu.
Víceúčelový objekt jsme v obou úrovních založili na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 600 až 1200 mm. Geologické poměry byly vzhledem k výskytu spraší a sprašových hlín s vysokou kohezí pro pažení velmi výhodné, ale naopak upadající granodioritové podloží znamenalo pro každou vrtanou pilotu originální a operativní řešení.

Sonocentrum Brno ?????????????????????? OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSC01656 DSC01654

Info

PopisZajištění stavební jámy, podchycení stávajících objektů a založení objektu
TechnologieVelkoprůměrové piloty, Kotvy, Hřebíkování, Záporova stěna, Mikrozáporová stěna, Trysková injektáž Soilcrete
ObjednatelSONO Records, s.r.o., Chempex - HTE a.s.
Místo stavbyBrno
Realizace2011

Použité technologie:

Lokace