Stabilizace základových konstrukcí – bytový dům Mozolky 54

Pětipodlažní bytový dům vystavěný částečně na nových mohutných základových pasech (roštu) a částečně na starých základových pasech s doplněním o nové patky či pasy vykazoval již od svého počátku v 90. letech 20. století deformační projevy. Trhliny ve zdivu i železobetonových konstrukcích i podlahách obtěžovaly dlouhá léta minimálně či extrémně jednotlivé byty. Několik fází geodetického sledování a geotechnických analýz vyústilo v rozhodnutí obyvatelů komplexně objekt sanovat. Jednak vylepšení podloží resp. stabilizace objemově nestálých sprašových zemin v podzákladí a úprava dilatační spáry mezi dvěma základními bloky budovy musely přinést majitelům bytů klid do dalších let. Naše společnost před sanací vypracovala realizační projektovou dokumentaci a následně dle vlastního striktního technologického postupu zamezila další progresivní vývoj nerovnoměrného sedání. Systém vylepšení podloží sestával ze 142 pilířů tryskové injektáže průměru cca 800 mm délky maximálně do 5 m s různou hustotou, prováděných z prostorů suterénu objektu a několik pilířů pak bylo realizováno z prostoru zahrady i subhorizontálním způsobem. Posanační stabilita objektu je i nadále monitorována pomocí geodetického měření.

Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54 Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54 Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54 Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54 Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54 Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54 Stabilizace základových konstrukcí - bytový dům Mozolky 54

Info

PopisStabilizace základových konstrukcí domu
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete
ObjednatelSpolečenství vlastníků Brno, Mozolky 54, č.p. 2569
Místo stavbyBrno
Realizace2013

Použité technologie:

Lokace