Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh – Starobrněnská

Při budování kolektorové sítě pod náměstím Zelný trh a blízkými ulicemi bylo navrženo zabezpečení okolních resp. přiléhajících objektů pomocí svislých stěn z pilířů tryskové injektáže. Stěny měly zabránit šíření poklesové kotliny a s ní souvisejících deformací základových konstrukcí nad profilem ražených kolektorových štol. Pilíře se proto navíc vyztužovaly i ocelovými bezešvými trubkami.

Za plného provozu v ulicích pěší zóny jsme realizovali pilíře průměru 900 mm v délkách do 6 m v osových vzdálenostech cca 1,2 m a dodatečně jsme do některých pak osazovali ocelové bezešvé trubky profilu 108/16 mm . Před zahájením našich prací však bylo nutné odstranit povrchy chodníků nebo vozovky (dlažby apod.), obnažit kolizní inženýrské sítě, připravit průchodky pro bezpečné vrtání a opět povrch ulic zprovoznit. Teprve pak bylo možné zahájit injektážní a mikropilotážní práce.

Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh - Starobrněnská Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh - Starobrněnská Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh - Starobrněnská Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh - Starobrněnská Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh - Starobrněnská Stoková síť města Brna, Kolektor Zelný trh - Starobrněnská

Info

PopisZabezpečení objektů
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Mikropiloty
ObjednatelŽS Brno a.s.
Místo stavbyBrno
Realizace2003

Použité technologie:

Lokace