Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Požadavkem projektové dokumentace bylo založení objektu, zajištění stavební jámy a snížení přítoku podzemní vody do jámy na zčerpatelnou mez. Hladina podzemní vody v místě stavby kolísá, ale  v době provádění se nacházela cca 1,5 m pod úrovní terénu, což byla úroveň základové spáry nesnížené části. Pažení stavební jámy ve snížené části objektu jsme zajistili na třech stranách obvodu dočasnou štětovnicovou stěnou a na zbývající čtvrté straně obvodu vedoucí napříč objektem pak pomocí těsnící stěny z pilířů Deep Soil Mixing (DSM=hloubkové mícháni zemin). Oba druhy těsnících stěn však nemohly dosáhnout nepropustného podloží s ohledem na ulehlý hrubozrnný štěrk v bázi štěrkové lavice a jeho hloubky až 12,5 m od stavební nuly objektu. Pro omezení přítoku podzemní vody dnem stavební jámy jsme proto v souladu s projektem provedli hloubkové vibrační zhutňování celého dna jámy v bloku mocnosti do 4 m. V nejhlubší části stavební jámy (dojezd výtahu na -7,7 m od nuly) jsme jako její pažení resp. těsnění využili tryskovou injektáž a stěnu zavázali až do nepropustného podloží.

Vzhledem k příznivému geologickému profilu (písky, štěrky) jsme pro založení budovy využili již nasazené technologie DSM a to v místech sloupů a stěn pod základovou deskou. V místě extrémního zatížení středového sloupu skeletu (cca 16 MN) jsme blok pilířů DSM vyztužili ocelovými GEWI tyčemi.

 

Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Info

PopisZajištění stavební jámy , založení objektu
TechnologieHloubkové zhutňování, Deep Soil Mixing, Štětovnicová stěna, Trysková injektáž
ObjednatelMetrostav, a.s.
Místo stavbyHradec Králové
Realizace2012

Použité technologie:

Lokace