Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most

Pro zajištění přítoku vody do nádrže Černý most jsme vzhledem k rozsahu prací použili technologii tryskové injektáže. Sloupy o průměru 120 cm jsme navrhli tak, aby vytvořily těsnící plombu kolem stávajících řadů dešťové kanalizace Ø1600mm v hloubce 3,5m, resp. 6,0 metrů pod současnou komunikací. Zatěsněním obsypů těchto kanalizací bylo možno podchytit podzemní odtoky podzemních i povrchových srážkových vod a zvýšit tak hladinu podzemní vody. Takto vzniklý vodní kolektor v trase kanalizačního řadu jsme propojili s nádrží pomocí odvodňovacích vrtů provedených ze dna rybníka v místě budovaného jímacího objektu. Ocelové pažnice byly ponechány ve vrtu, aby tvořily chráničku drenážnímu potrubí pro možnost jeho čištění. Zajištěný přítok vody do nádrže vyhověl požadavkům jak hydrogeologa, tak i investora.

Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most

Info

PopisProvedení plomby pro utěsnění oblasti v okolí stávajících kanalizací a odvodňovacích vrtů
TechnologieTrysková injektáž Soilcrete, Horizontální odvodňovací vrty
ObjednatelLesy hl.m. Prahy, příspěvková organizace
Místo stavbyPraha 9
Realizace2006

Použité technologie:

Lokace