Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Deep Soil mixing

Zlepšení mechanických vlastností zemin v rostlém stavu ve vrtu jejich promícháním s pojivem, čímž vznikne pilíř zpevněné zeminy. Vrtná souprava je osazena na vrtné koloně nářadím na promíchávání zeminy v profilu vrtu. Po dosažení projektované hloubky se mísící kolona při neustálém otáčení vytahuje a zároveň se do zeminy vhání pojivo. Míchá se jedním, dvojicí až trojicí soutyčí v řadě, čímž v zemi může vzniknout samostatný pilíř, skupina pilířů nebo element ze spojených pilířů, tzv. lamela. Dosáhne se tím vylepšení (stabilizace) zeminy v ploše pod základovou konstrukcí, popř. těsnění dna stavební jámy, vyztužení horninového bloku nebo vytvoření jednotlivých tuhých podpor. Spojením lamel v řadě vznikne v zeminách souvislá stěna, sloužící jako pažicí i těsnicí konstrukce zajištující stavební jámu.

Při suché metodě se použije práškového pojiva (zpravidla vápna, cementu, popílku, při mokré se do vrtu vhání tekutá suspenze obsahující pojivo. Podobnou metodu míchání zeminy in situ aplikují jiné firmy pod obchodním názvem Mixed in Place, stěnu označují SMW (Soil Mixing nebo Mixed Wall). Metoda vhodná zejména do písčitých a drobně štěrkovitých zemin, ale i do některých typů jemnozrnnějších zemin, vyžaduje značné praktické zkušenosti jak při navrhování, tak i při realizaci.

Skupina pilířů DSM Deep Soil Mixing Těsnící stěna DSM

Jednotlivé technologie v této karegorii