Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Dynamické zhutňování

Zhutňování neulehlých, stlačitelných zemin rázem, opakovaným spouštěním těžkého tělesa, většinou desky, volným pádem z výšky, z výložníku nosiče, na zem. Toto ubíjení zemin probíhá v obrysu projektované základové konstrukce nebo celoplošně pod objektem, např. v trase komunikace, silniční nebo letištní plochy, čímž se dosáhne zlepšení základové půdy. Užívá se ke zhutnění navážek nebo zhutnění skládek, aby se na nich mohlo stavět.

V současnosti KELLER používá již efektivnější a rychlejší metodu dynamického zhutňování – RIC (Rigid Impact Compaction). Namísto rozměrných závaží spouštěných z ramena jeřábu nasazuje KELLER soupravy velikosti většího bagru, které pomocí impactoru na krátké lafetě vybuzují svislé dynamické rázy ocelovou deskou průměru až cca 1,5 m hmotnosti až 12 tun do podloží a tím je zhutňují.

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování