Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Hloubkové odvodnění

Povrchové odvodňování zájmového území lze zajistit drenážemi, trativody, podchycením vývěrů vody aj. Mechanismy pro speciální zakládání se zřídí čerpací studně, hloubené i vrtané. Vedle běžného čerpání lze snížit hladinu podzemní vody i moderní technikou, kterou lze zapustit do podloží vertikální geodrény nebo vyhloubit odvodňovací (sub)horizontální vrty.

Zajištění přítoku vody do retenční nádrže Černý Most Rybník Čimice Hloubkové a povrchové odvodnění

Jednotlivé technologie v této karegorii