Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Hloubkové vibrační zhutňování

Nedostatečně únosné a stlačitelné základové půdy dokážeme zlepšit vibračním zhutňováním v hloubce tak, že objekty na nich pak lze založit plošně, na pasech nebo na desce. Poslouží k tomu hloubkový vibrátor, který se pomocí vibrace a vodního výplachu nebo vzduchu zapouští až do dostatečně únosného podloží. Zhutňování pak postupuje zdola nahoru za stálého vibrování. Podle povahy okolní zeminy se používá různých metod: v sypkých zeminách se zlepšení dosáhne pouze vibrací, do soudržných zemin se vpěchovává štěrk, ve zcela neúnosných se vpěchovává štěrk s pojivem (betonová směs), takže vznikají sloupy podobné pilotám.

Jsou to technologie bezvývrtkové, žádný materiál nepřebývá, zeminy ve vrtu se zhutní nebo odtlačují do sousedních poloh (displacement). Vytvořená svislá propustná tělesa slouží jako konsolidační pilíře k urychlení konsolidace okolní zeminy, i jako svislé drény (vibrodrény), značně neúnosnou základovou půdu vyztužují štěrkové nebo štěrkopískové pilíře.

Štěrkové pilíře Štěrkové pilíře Štěrkové pilíře

Jednotlivé technologie v této karegorii