Technologie

Víte přesně, co potřebujete? Naše portfolio i zkušenosti jsou rozsáhlé a díky sdílení znalostí a technologií s našimi kolegy z poboček po celém světě najdeme optimální řešení.

Hloubkové vibrační zhutňování Hloubkové vibrační zhutňování

Dynamické zhutňování Dynamické zhutňování

Velkoprůměrové piloty Velkoprůměrové piloty

Maloprůměrové piloty Maloprůměrové piloty

Deep Soil Mixing Deep Soil mixing

Injektáže Injektáže

Zemní (horninové) kotvy Zemní kotvy

Hřebíkování Hřebíkování

Rigid Inclusion Rigid Inclusion

Těsnící stěny Těsnicí stěny

Hloubkové odvodnění Hloubkové odvodnění

Pažicí stěny Pažicí stěny

Hřebíkování

Dočasné svahy a stěny výkopů se dají zajistit poměrně jednoduchým zpevněním zeminy v jejím původním uložení. Do husté sítě mírně ukloněných vyvrtaných otvorů ve svahu se cementovou směsí zalijí krátké ocelové výztuže – hřebíky. Hřebíky lze také do zeminy zarazit bez předvrtů. Jejich hlavy na povrchu se zapojí do ocelové KARI-sítě, zpevněné stříkaným betonem. Vznikne tím souvislá poloha vyztužené zeminy, která odolává zemním tlakům a chrání povrch svahu proti erozi.

Hřebíkování Hřebíkování Hřebíkování

Jednotlivé technologie v této karegorii